DDC 807.6
Nhan đề Bài tập ngữ văn 11:. Tập 1 / : Nâng cao. / Trần Đình Sử(Chủ biên), Hồng Dân, Hoàng Dũng,...
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,2007
Mô tả vật lý 160tr. ;24cm
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Sách giáo khoa
Từ khóa tự do Ngữ văn
Từ khóa tự do Lớp 11
Từ khóa tự do Tập làm văn
Từ khóa tự do Bài tập
Tác giả(bs) CN Trần, Đình Sử
Tác giả(bs) CN Hồng Dân
Địa chỉ 100Kho Mượn(25): KM05012-36
Địa chỉ 100Kho Tra cứu(5): TR03451-5
00000640nam a2200277 4500
0013734
0021
004TVSP2080003766
008080107s2007 vm| vie
0091 0
020|c7.200đ
039|a20210122192324|blibol55|y20080107152600|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a807.6|bB103t
24500|aBài tập ngữ văn 11:. |nTập 1 / : |bNâng cao. / |cTrần Đình Sử(Chủ biên), Hồng Dân, Hoàng Dũng,...
260|aH. :|bGiáo dục,|c2007
300|a160tr. ;|c24cm
653|aTiếng Việt
653|aSách giáo khoa
653|aNgữ văn
653|aLớp 11
653|aTập làm văn
653|aBài tập
70011|aTrần, Đình Sử
70011|aHồng Dân
852|a100|bKho Mượn|j(25): KM05012-36
852|a100|bKho Tra cứu|j(5): TR03451-5
890|a30|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TR03453 Kho Tra cứu 807.6 B103t Sách 28
2 KM05013 Kho Mượn 807.6 B103t Sách 2
3 KM05019 Kho Mượn 807.6 B103t Sách 8
4 KM05033 Kho Mượn 807.6 B103t Sách 22
5 KM05027 Kho Mượn 807.6 B103t Sách 16
6 KM05016 Kho Mượn 807.6 B103t Sách 5
7 KM05030 Kho Mượn 807.6 B103t Sách 19
8 KM05036 Kho Mượn 807.6 B103t Sách 25
9 KM05028 Kho Mượn 807.6 B103t Sách 17
10 KM05031 Kho Mượn 807.6 B103t Sách 20