DDC 807.6
Nhan đề Bài tập ngữ văn 11.Tập 1 /Phan Trọng Luận (chủ biên), Lê Nguyên Cẩn, Đỗ Kim Khôi,...
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,2007
Mô tả vật lý 128tr. ;24cm
Phụ chú Đtts ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Sách giáo khoa
Từ khóa tự do Ngữ văn
Từ khóa tự do Lớp 11
Từ khóa tự do Tập làm văn
Từ khóa tự do Bài tập
Tác giả(bs) CN Phan, Trọng Luận
Tác giả(bs) CN Lê, Nguyên Cẩn
Địa chỉ 100Kho Mượn(25): KM04962-86
Địa chỉ 100Kho Tra cứu(5): TR03441-5
00000697nam a2200289 4500
0013732
0021
004TVSP2080003764
008080107s2007 vm| vie
0091 0
020|c5.900đ
039|a20210122192324|blibol55|y20080107152200|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a807.6|bB103t
24500|aBài tập ngữ văn 11.|nTập 1 /|cPhan Trọng Luận (chủ biên), Lê Nguyên Cẩn, Đỗ Kim Khôi,...
260|aH. :|bGiáo dục,|c2007
300|a128tr. ;|c24cm
500|aĐtts ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
653|aTiếng Việt
653|aSách giáo khoa
653|aNgữ văn
653|aLớp 11
653|aTập làm văn
653|aBài tập
70011|aPhan, Trọng Luận
70011|aLê, Nguyên Cẩn
852|a100|bKho Mượn|j(25): KM04962-86
852|a100|bKho Tra cứu|j(5): TR03441-5
890|a30|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM04963 Kho Mượn 807.6 B103t Sách 2
2 KM04980 Kho Mượn 807.6 B103t Sách 19
3 KM04986 Kho Mượn 807.6 B103t Sách 25
4 KM04966 Kho Mượn 807.6 B103t Sách 5
5 KM04974 Kho Mượn 807.6 B103t Sách 13
6 KM04977 Kho Mượn 807.6 B103t Sách 16
7 KM04983 Kho Mượn 807.6 B103t Sách 22
8 KM04969 Kho Mượn 807.6 B103t Sách 8
9 KM04978 Kho Mượn 807.6 B103t Sách 17
10 TR03443 Kho Tra cứu 807.6 B103t Sách 28