DDC 807.6
Nhan đề Bài tập ngữ văn 11.Tập 2 /Trần Đình Sử(Chủ biên), Hồng Dân, Hoàng Dũng,...
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,2007
Mô tả vật lý 136tr. ;24cm.
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Sách giáo khoa
Từ khóa tự do Ngữ văn
Từ khóa tự do Lớp 11
Từ khóa tự do Tập làm văn
Từ khóa tự do Bài tập
Tác giả(bs) CN Trần, Đình Sử
Tác giả(bs) CN Hồng Dân
Địa chỉ 100Kho Mượn(25): KM04762-86
Địa chỉ 100Kho Tra cứu(5): TR03401-5
00000630nam a2200277 4500
0013722
0021
004TVSP2080003754
008080104s2007 vm| vie
0091 0
020|c6.200đ
039|a20210122192322|blibol55|y20080104091900|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a807.6|bB103t
24500|aBài tập ngữ văn 11.|nTập 2 /|cTrần Đình Sử(Chủ biên), Hồng Dân, Hoàng Dũng,...
260|aH. :|bGiáo dục,|c2007
300|a136tr. ;|c24cm.
653|aTiếng Việt
653|aSách giáo khoa
653|aNgữ văn
653|aLớp 11
653|aTập làm văn
653|aBài tập
70011|aTrần, Đình Sử
70011|aHồng Dân
852|a100|bKho Mượn|j(25): KM04762-86
852|a100|bKho Tra cứu|j(5): TR03401-5
890|a30|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM04773 Kho Mượn 807.6 B103t Sách 12
2 KM04767 Kho Mượn 807.6 B103t Sách 6
3 KM04779 Kho Mượn 807.6 B103t Sách 18
4 TR03401 Kho Tra cứu 807.6 B103t Sách 26
5 KM04770 Kho Mượn 807.6 B103t Sách 9
6 KM04776 Kho Mượn 807.6 B103t Sách 15
7 TR03404 Kho Tra cứu 807.6 B103t Sách 29
8 KM04771 Kho Mượn 807.6 B103t Sách 10
9 KM04765 Kho Mượn 807.6 B103t Sách 4
10 KM04785 Kho Mượn 807.6 B103t Sách 24