• Sách tham khảo
  • 372.64 V500T
    Bài tập luyện viết văn miêu tả ở tiểu học.
DDC 372.64
Tác giả CN Vũ, Khắc Tuân
Nhan đề Bài tập luyện viết văn miêu tả ở tiểu học.Tập 2 /Vũ Khắc Thuần
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,2004
Mô tả vật lý 140tr. ;20cm
Tóm tắt Bao gồm các bài luyện tập viết các kiểu bài miêu tả người, tả cảnh sinh hoạt, dùng từ - viết câu - dựng đoạn
Từ khóa tự do Giáo dục tiểu học
Từ khóa tự do Tập làm văn
Từ khóa tự do Bài tập
Địa chỉ 100Kho đọc(5): KD08988-92
00000678nam a2200253 4500
0012872
0021
004TVSP2070002904
008070622s2004 vm| vie
0091 0
020|c9.700đ
039|a20210122192146|blibol55|y20070622170800|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a372.64|bV500T
1001|aVũ, Khắc Tuân
24510|aBài tập luyện viết văn miêu tả ở tiểu học.|nTập 2 /|cVũ Khắc Thuần
250|aTái bản lần 1
260|aH. :|bGiáo dục,|c2004
300|a140tr. ;|c20cm
520|aBao gồm các bài luyện tập viết các kiểu bài miêu tả người, tả cảnh sinh hoạt, dùng từ - viết câu - dựng đoạn
653|aGiáo dục tiểu học
653|aTập làm văn
653|aBài tập
852|a100|bKho đọc|j(5): KD08988-92
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD08992 Kho đọc 372.64 V500T Sách 5
2 KD08990 Kho đọc 372.64 V500T Sách 3
3 KD08988 Kho đọc 372.64 V500T Sách 1
4 KD08991 Kho đọc 372.64 V500T Sách 4
5 KD08989 Kho đọc 372.64 V500T Sách 2