• Khoá luận
  • 530 PH104KH
    Design an automatic water and food supply machine for poultry using arduino :
DDC 530
Tác giả CN Pham, Quoc Khanh
Nhan đề Design an automatic water and food supply machine for poultry using arduino : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Pham Quoc Khanh ; Dr. Le Khac Quynh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
Mô tả vật lý 40tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
Tóm tắt Research and learn about electronic components, electronic circuits, its applications in electronic engineering. Having a certain understanding of programming, programming languages , and programming computer software. Research and learn about Arduino and software used for Arduino. Programming and modeling poultry feed and water automatically using Arduino
Từ khóa tự do Phần mềm Arduino
Từ khóa tự do Máy nước tự động
Từ khóa tự do Thức ăn
Từ khóa tự do Thiết kế
Tác giả(bs) CN Le, Khac Quynh
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00134151
0026
004D5F0A667-21D8-4741-9F81-FCB51B1BB7D9
008 2021 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|y20220309172625|zanhbl
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a530|bPH104KH
10010|aPham, Quoc Khanh
24510|a Design an automatic water and food supply machine for poultry using arduino : |bKhoá luận tốt nghiệp đại học / |cPham Quoc Khanh ; Dr. Le Khac Quynh (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2021
300|a40tr. ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
502|aGraduation thesis. Solid - state physics and engineering
504|aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520|aResearch and learn about electronic components, electronic circuits, its applications in electronic engineering. Having a certain understanding of programming, programming languages , and programming computer software. Research and learn about Arduino and software used for Arduino. Programming and modeling poultry feed and water automatically using Arduino
653|aPhần mềm Arduino
653|aMáy nước tự động
653|aThức ăn
653|aThiết kế
691|aVật lý chất rắn và Kỹ thuật
70010|aLe, Khac Quynh|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d1
911|aTống Đăng Cường

Không tìm thấy biểu ghi nào