DDC 006.7
Tác giả CN Trần, Ngọc Anh
Nhan đề ASP và kỹ thuật lập trình Web /Trần Ngọc Anh, Trương Thanh Thuỷ, Nguyễn Nguyên Lâm
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh :Nxb. Trẻ,2004
Mô tả vật lý 512tr. ;20cm.
Phụ chú Tủ sách tin học
Tóm tắt Hướng dẫn phát triển kỹ thuật lập trình web trên chương trình ASP. Phát triển dịch vụ thông tin Internet trên máy chủ (IIS) hoặc các PWS (Personal web server)
Từ khóa tự do Internet
Từ khóa tự do Trang web
Từ khóa tự do ASP
Từ khóa tự do Thiết kế
Địa chỉ 100Kho đọc(5): KD06556-60
00000806nam a2200277 4500
0012361
0021
004TVSP2070002393
008070610s2004 vm| vie
0091 0
020|c50.000đ
039|a20210122192046|blibol55|y20070610162600|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a006.7|bTR121A
1001|aTrần, Ngọc Anh
24510|aASP và kỹ thuật lập trình Web /|cTrần Ngọc Anh, Trương Thanh Thuỷ, Nguyễn Nguyên Lâm
250|aTái bản lần 1
260|aTp. Hồ Chí Minh :|bNxb. Trẻ,|c2004
300|a512tr. ;|c20cm.
500|aTủ sách tin học
520|aHướng dẫn phát triển kỹ thuật lập trình web trên chương trình ASP. Phát triển dịch vụ thông tin Internet trên máy chủ (IIS) hoặc các PWS (Personal web server)
653|aInternet
653|aTrang web
653|aASP
653|aThiết kế
852|a100|bKho đọc|j(5): KD06556-60
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD06560 Kho đọc 006.7 TR121A Sách 5
2 KD06557 Kho đọc 006.7 TR121A Sách 2
3 KD06558 Kho đọc 006.7 TR121A Sách 3
4 KD06556 Kho đọc 006.7 TR121A Sách 1
5 KD06559 Kho đọc 006.7 TR121A Sách 4