DDC 620.00285
Tác giả CN Leach, James A.
Nhan đề AutoCAD 2006 instructor :A student guide to complete coverage of AutoCAD’s commands and features /James A. Leach
Thông tin xuất bản Boston :McGraw-Hill/ Higher Education,2006
Mô tả vật lý xxxviii, 1370 p. :ill. ;28cm
Tùng thư The McGraw-Hill graphics series
Phụ chú Includes index
Tóm tắt Giới thiệu Autocad 2006. Các kỹ năng đồ hoạ máy tính trong Autocad 2006: Các thao tác khởi động, các lệnh về file. các khái niệm lệnh vẽ. Các lệnh cơ bản. Nhập toạ độ, chỉnh sửa và hiển thị hình ảnh và các kỹ năng đồ hoạ máy tính khác.
Từ khóa tự do Computer graphics
Từ khóa tự do AutoCAD
Từ khóa tự do Đồ hoạ máy tính
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do Phần mềm AutoCad
Địa chỉ 100Kho Ngoại văn(1): NV04429
00001020nam a2200289 4500
00117457
0021
004TVSP2120017523
008120927s2006 enk eng
0091 0
020|a0073522619
039|a20210122200226|blibol55|y20120927154700|zanhbl
041|aeng
044|aenk
08214|a620.00285|bL200A
1001|aLeach, James A.
24510|aAutoCAD 2006 instructor :|bA student guide to complete coverage of AutoCAD’s commands and features /|cJames A. Leach
260|aBoston :|bMcGraw-Hill/ Higher Education,|c2006
300|axxxviii, 1370 p. :|bill. ;|c28cm
490|aThe McGraw-Hill graphics series
500|aIncludes index
520|aGiới thiệu Autocad 2006. Các kỹ năng đồ hoạ máy tính trong Autocad 2006: Các thao tác khởi động, các lệnh về file. các khái niệm lệnh vẽ. Các lệnh cơ bản. Nhập toạ độ, chỉnh sửa và hiển thị hình ảnh và các kỹ năng đồ hoạ máy tính khác.
653|aComputer graphics
653|aAutoCAD
653|aĐồ hoạ máy tính
653|aThiết kế
653|aPhần mềm AutoCad
852|a100|bKho Ngoại văn|j(1): NV04429
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV04429 Kho Ngoại văn 620.00285 L200A Sách 1