DDC 720.28
Tác giả CN Fuller, James Edward
Nhan đề AutoCAD for architecture :for AutoCAD release 10 and 11 /James E. Fuller
Thông tin xuất bản Lake Forest, Ill. :Glencoe,1992
Mô tả vật lý 1 v. (various pagings) :ill. ;28 cm. + + diskette
Từ khóa tự do autoCad
Từ khóa tự do kiến trúc
Từ khóa tự do thiết kế
Từ khóa tự do đồ hoạ
Địa chỉ 100Kho Ngoại văn(1): NV04167
00000609nam a2200241 4500
00110607
0021
004TVSP2110010639
008110111s1992 vm| vie
0091 0
020|a0026771020
039|a20210122193929|blibol55|y20110111111200|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a720.28|bF500L
1001|aFuller, James Edward
24510|aAutoCAD for architecture :|bfor AutoCAD release 10 and 11 /|cJames E. Fuller
260|aLake Forest, Ill. :|bGlencoe,|c1992
300|a1 v. (various pagings) :|bill. ;|c28 cm. +|ediskette
653|aautoCad
653|akiến trúc
653|athiết kế
653|ađồ hoạ
852|a100|bKho Ngoại văn|j(1): NV04167
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV04167 Kho Ngoại văn 720.28 F500L Sách 1