DDC 006.6
Tác giả CN Leach, James A.
Nhan đề Autocad 2007 instructor :a student guide to complete coverage of autocad’s commands and features /James A. Leach ; [edited by] Suzanne Jeans, Bill Stenquist, Kathleen White
Lần xuất bản 1st ed.
Thông tin xuất bản Dubuque, IA :McGraw-Hill Companies,2006
Mô tả vật lý xl, 1472p. :ill. ;28cm.
Tóm tắt Giới thiệu Autocad 2007. Các kỹ năng đồ hoạ máy tính trong Autocad 2007: Các thao tác khởi động, các lệnh về file. các khái niệm lệnh vẽ. Các lệnh cơ bản. Nhập toạ độ, chỉnh sửa và hiển thị hình ảnh và các kỹ năng đồ hoạ máy tính khác.
Từ khóa tự do autoCad
Từ khóa tự do đồ hoạ vi tính
Từ khóa tự do thiết kế
Địa chỉ 100Kho Ngoại văn(2): NV04155-6
00000944nam a2200253 4500
00110591
0021
004TVSP2110010623
008110107s2006 vm| vie
0091 0
020|a0073522627
039|a20210122193927|blibol55|y20110107114000|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a006.6|bL200A
1001|aLeach, James A.
24510|aAutocad 2007 instructor :|ba student guide to complete coverage of autocad’s commands and features /|cJames A. Leach ; [edited by] Suzanne Jeans, Bill Stenquist, Kathleen White
250|a1st ed.
260|aDubuque, IA :|bMcGraw-Hill Companies,|c2006
300|axl, 1472p. :|bill. ;|c28cm.
520|aGiới thiệu Autocad 2007. Các kỹ năng đồ hoạ máy tính trong Autocad 2007: Các thao tác khởi động, các lệnh về file. các khái niệm lệnh vẽ. Các lệnh cơ bản. Nhập toạ độ, chỉnh sửa và hiển thị hình ảnh và các kỹ năng đồ hoạ máy tính khác.
653|aautoCad
653|ađồ hoạ vi tính
653|athiết kế
852|a100|bKho Ngoại văn|j(2): NV04155-6
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV04156 Kho Ngoại văn 006.6 L200A Sách 2
2 NV04155 Kho Ngoại văn 006.6 L200A Sách 1