• Sách tham khảo
  • 519.5 TR121Đ
    Nhập môn lí thuyết xác suất và thống kê toán :
DDC 519.5
Tác giả CN Trần, Diên Hiển
Nhan đề Nhập môn lí thuyết xác suất và thống kê toán :Tài liệu đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ Cao đẳng và Đại học Sư phạm /Trần Diên Hiển (chủ biên), Vũ Viết Yên
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,2007
Mô tả vật lý 128tr. ;29cm.
Phụ chú Đtts ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án phát triển giáo viên Tiểu học
Tóm tắt Đề cập đến một số chủ đề cơ bản của lý thuyết xác suất thống kê như: biến cố ngẫu nhiên và xác suất; biến ngẫu nhiên; thống kê toán
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Biến ngẫu nhiên
Từ khóa tự do Xác suất thống kê
Tác giả(bs) CN Vũ, Viết Yên
Địa chỉ 100Kho đọc(10): KD09784-93
Địa chỉ 100Kho Mượn(80): KM05997-6076
00000867nam a2200253 4500
0014713
0021
004TVSP2080004745
008080828s2007 vm| vie
0091 0
039|a20210122192541|blibol55|y20080828093000|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a519.5|bTR121Đ
10011|aTrần, Diên Hiển
24510|aNhập môn lí thuyết xác suất và thống kê toán :|bTài liệu đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ Cao đẳng và Đại học Sư phạm /|cTrần Diên Hiển (chủ biên), Vũ Viết Yên
260|aH. :|bGiáo dục,|c2007
300|a128tr. ;|c29cm.
500|aĐtts ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án phát triển giáo viên Tiểu học
520|aĐề cập đến một số chủ đề cơ bản của lý thuyết xác suất thống kê như: biến cố ngẫu nhiên và xác suất; biến ngẫu nhiên; thống kê toán
653|aToán học
653|aBiến ngẫu nhiên
653|aXác suất thống kê
70011|aVũ, Viết Yên
852|a100|bKho đọc|j(10): KD09784-93
852|a100|bKho Mượn|j(80): KM05997-6076
890|a90|b7|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD09784 Kho đọc 519.5 TR121Đ Sách 1
2 KD09785 Kho đọc 519.5 TR121Đ Sách 2
3 KD09786 Kho đọc 519.5 TR121Đ Sách 3
4 KD09787 Kho đọc 519.5 TR121Đ Sách 4
5 KD09788 Kho đọc 519.5 TR121Đ Sách 5
6 KD09789 Kho đọc 519.5 TR121Đ Sách 6
7 KD09790 Kho đọc 519.5 TR121Đ Sách 7
8 KD09791 Kho đọc 519.5 TR121Đ Sách 8
9 KD09792 Kho đọc 519.5 TR121Đ Sách 9
10 KD09793 Kho đọc 519.5 TR121Đ Sách 10