• Khoá luận
  • 519.233 NG527H
    Một số bất đẳng thức xác suất và ứng dụng :
DDC 519.233
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thanh Hà
Nhan đề Một số bất đẳng thức xác suất và ứng dụng :Khóa luận tốt nghiệp Đại học /Nguyễn Thị Thanh Hà ; Trần Vĩnh Đức (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [Phát hành],2018
Mô tả vật lý 37tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
Từ khóa tự do Momen
Từ khóa tự do Phương sai
Từ khóa tự do Bất đẳng thức
Từ khóa tự do Biến ngẫu nhiên
Tác giả(bs) CN Trần, Vĩnh Đức,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL07787
00000800nam a2200265 4500
00127381
0026
004TVSP2180028633
008181123s2018 vm| vie
0091 0
039|a20210122204332|blibol55|y20181123102500|zlibol55
041|avie
044|avm
08204|a519.233|bNG527H
1001|aNguyễn, Thị Thanh Hà
24510|aMột số bất đẳng thức xác suất và ứng dụng :|bKhóa luận tốt nghiệp Đại học /|cNguyễn Thị Thanh Hà ; Trần Vĩnh Đức (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [Phát hành],|c2018
300|a37tr. ;|c29cm +|e01 đĩa CD
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
653|aMomen
653|aPhương sai
653|aBất đẳng thức
653|aBiến ngẫu nhiên
70011|aTrần, Vĩnh Đức,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL07787
890|a1|b0|c1|d0
915|aToán ứng dụng
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL07787 Kho Khóa luận 519.233 NG527H Luận án, luận văn 1