• Khoá luận
  • 519.55 NG527TH
    Phân tích chuỗi thời gian và dự báo :
DDC 519.55
Tác giả CN Nguyễn, Phương Thảo
Nhan đề Phân tích chuỗi thời gian và dự báo :Khóa luận tốt nghiệp Đại học /Nguyễn Phương Thảo ; Trần Trọng Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [Phát hành],2018
Mô tả vật lý 60tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
Từ khóa tự do Mô hình hồi quy
Từ khóa tự do Dự báo
Từ khóa tự do Biến ngẫu nhiên
Từ khóa tự do Biến ngẫu nhiên
Tác giả(bs) CN Trần, Trọng Nguyên,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL07783
00000813nam a2200265 4500
00127377
0026
004TVSP2180028629
008181123s2018 vm| vie
0091 0
039|a20210122204331|blibol55|y20181123102100|zlibol55
041|avie
044|avm
08204|a519.55|bNG527TH
1001|aNguyễn, Phương Thảo
24510|aPhân tích chuỗi thời gian và dự báo :|bKhóa luận tốt nghiệp Đại học /|cNguyễn Phương Thảo ; Trần Trọng Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [Phát hành],|c2018
300|a60tr. ;|c29cm +|e01 đĩa CD + PL
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
653|aMô hình hồi quy
653|aDự báo
653|aBiến ngẫu nhiên
653|aBiến ngẫu nhiên
70011|aTrần, Trọng Nguyên,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL07783
890|a1|b0|c1|d0
915|aToán ứng dụng
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL07783 Kho Khóa luận 519.55 NG527TH Luận án, luận văn 1