• Khoá luận
  • 519.5354 Đ406TH
    Phương pháp phân tích thành phần chính và ứng dụng :
DDC 519.5354
Tác giả CN Đoàn, Thị The
Nhan đề Phương pháp phân tích thành phần chính và ứng dụng :Khóa luận tốt nghiệp Đại học /Đoàn Thị The ; Trần Trọng Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [Phát hành],2018
Mô tả vật lý 48tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
Từ khóa tự do Véctơ
Từ khóa tự do Momen quán tính
Từ khóa tự do Phần mềm SPSS
Từ khóa tự do Biến ngẫu nhiên
Từ khóa tự do Tích vô hướng
Tác giả(bs) CN Trần, Trọng Nguyên,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL07781
00000840nam a2200277 4500
00127375
0026
004TVSP2180028627
008181123s2018 vm| vie
0091 0
039|a20210122204331|blibol55|y20181123101400|zlibol55
041|avie
044|avm
08204|a519.5354|bĐ406TH
1001|aĐoàn, Thị The
24510|aPhương pháp phân tích thành phần chính và ứng dụng :|bKhóa luận tốt nghiệp Đại học /|cĐoàn Thị The ; Trần Trọng Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [Phát hành],|c2018
300|a48tr. ;|c29cm +|e01 đĩa CD
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
653|aVéctơ
653|aMomen quán tính
653|aPhần mềm SPSS
653|aBiến ngẫu nhiên
653|aTích vô hướng
70011|aTrần, Trọng Nguyên,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL07781
890|a1|b0|c1|d0
915|aToán ứng dụng
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL07781 Kho Khóa luận 519.5354 Đ406TH Luận án, luận văn 1