• Luận án
  • 796.071 V500A
    Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa trong các trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm vùng Trung Bắc :
DDC 796.071
Tác giả CN Vũ, Tuấn Anh
Nhan đề Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa trong các trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm vùng Trung Bắc : Luận án Tiến sĩ Giáo dục học / Vũ Tuấn Anh ; PGS.TS. Hồ Đắc Sơn, PGS.TS. Vũ Đức Thu (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Viện Khoa học Thể dục Thể thao[phát hành], 2019
Mô tả vật lý 147tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch. Viện Khoa học Thể dục Thể thao
Tóm tắt Đánh giá thực trạng Giáo dục Thể chất nội khóa và hoạt động thể thao ngoại khóa trong các trường Đại học và Cao đẳng Sư phạm vùng Trung Bắc. Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa trong các trường Đại học và Cao đẳng vùng Trung Bắc; thực nghiệm và đánh giá hiệu quả để phát triển phong trào thể thao ngoại khóa, biến yêu cầu học thành nhu cầu của sinh viên, đảm bảo cho phong trào phát triển bền vững cả bề rộng và chiều sâu.
Từ khóa tự do Thể thao
Từ khóa tự do Hoạt động ngoại khóa
Từ khóa tự do Trung Bắc
Từ khóa tự do Cao đẳng
Từ khóa tự do Thể dục
Từ khóa tự do Đại học
Tác giả(bs) CN Vũ, Đức Thu
Tác giả(bs) CN Hồ, Đắc Sơn
Địa chỉ 100Kho Luận án(1): 107000035
00000000nam a2200000 a 4500
00133070
0028
00456612FE0-CFD2-4A60-B0B4-5EC722A14A5B
008 2019 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20211028093255|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a796.071|bV500A
10010|aVũ, Tuấn Anh
24510|aBiện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa trong các trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm vùng Trung Bắc : |bLuận án Tiến sĩ Giáo dục học / |cVũ Tuấn Anh ; PGS.TS. Hồ Đắc Sơn, PGS.TS. Vũ Đức Thu (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bViện Khoa học Thể dục Thể thao[phát hành], |c2019
300|a147tr. ; |c29cm|e01CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch. Viện Khoa học Thể dục Thể thao
502|aLuận án Tiến sĩ Giáo dục học. Giáo dục học : 9140101
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục: cuối chính văn
520|aĐánh giá thực trạng Giáo dục Thể chất nội khóa và hoạt động thể thao ngoại khóa trong các trường Đại học và Cao đẳng Sư phạm vùng Trung Bắc. Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa trong các trường Đại học và Cao đẳng vùng Trung Bắc; thực nghiệm và đánh giá hiệu quả để phát triển phong trào thể thao ngoại khóa, biến yêu cầu học thành nhu cầu của sinh viên, đảm bảo cho phong trào phát triển bền vững cả bề rộng và chiều sâu.
653|aThể thao
653|aHoạt động ngoại khóa
653|a Trung Bắc
653|aCao đẳng
653|aThể dục
653|aĐại học
691|aGiáo dục học
70010|aVũ, Đức Thu|eHướng dẫn khoa học
70010|aHồ, Đắc Sơn|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận án|j(1): 107000035
890|a1|b0|c1|d4
911|aBùi Lan Anh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107000035 Kho Luận án 796.071 V500A Luận án, luận văn 1