• Luận văn
  • 372.127 NG527L
    Biện pháp đánh giá năng lực hợp tác của học sinh cuối cấp tiểu học :
DDC 372.127
Tác giả CN Nguyễn, Thị Lành
Nhan đề Biện pháp đánh giá năng lực hợp tác của học sinh cuối cấp tiểu học :Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục /Nguyễn Thị Lành ; Nguyễn Đức Minh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2018
Mô tả vật lý 145tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Nghiên cứu lý luận và thực trạng về đánh giá năng lực hợp tác của học sinh cuối cấp Tiểu học; Đề xuất một số biện pháp đánh giá năng lực hợp tác của học sinh cuối cấp Tiểu học nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh.
Từ khóa tự do Năng lực hợp tác
Từ khóa tự do Giáo dục học
Từ khóa tự do Giáo dục tiểu học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Minh,
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): LV02684
00001157nam a2200265 4500
00128294
0022
004TVSP2190029546
008190522s2018 vm| vie
0091 0
039|a20210122204743|blibol55|y20190522155700|zanhbl
041|avie
044|avm
08204|a372.127|bNG527L
1001|aNguyễn, Thị Lành
24510|aBiện pháp đánh giá năng lực hợp tác của học sinh cuối cấp tiểu học :|bLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục /|cNguyễn Thị Lành ; Nguyễn Đức Minh (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2018
300|a145tr. ;|c29cm +|ePhụ lục + 01 đĩa CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
520|aNghiên cứu lý luận và thực trạng về đánh giá năng lực hợp tác của học sinh cuối cấp Tiểu học; Đề xuất một số biện pháp đánh giá năng lực hợp tác của học sinh cuối cấp Tiểu học nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh.
653|aNăng lực hợp tác
653|aGiáo dục học
653|aGiáo dục tiểu học
70010|aNguyễn, Đức Minh,|cPGS.TS.,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): LV02684
890|a1|b1|c1|d69
915|aGiáo dục học (Bậc Tiểu học),|b8140101,|cThạc sĩ,|dTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV02684 Kho Luận văn 372.127 NG527L Luận án, luận văn 1