• Luận văn
  • 372.21 H407H
    Biện pháp giáo dục xúc cảm cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi trường mầm non Liên Cơ, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc :
DDC 372.21
Tác giả CN Hoàng, Thị Minh Hương
Nhan đề Biện pháp giáo dục xúc cảm cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi trường mầm non Liên Cơ, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc :Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục /Hoàng Thị Minh Hương ; Hoàng Thị Hạnh (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2017
Mô tả vật lý 87tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Xây dựng và hệ thống hóa lý luận về chủ đề xúc cảm tình cảm ở trẻ mầm non, những kiến thức về tâm lý học giáo dục mầm non có liên quan đến đề tài
Từ khóa tự do Mầm non
Từ khóa tự do Giáo dục học
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Hạnh,
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): LV02352
00001000nam a2200253 4500
00126363
0022
004TVSP2170027615
008170913s2017 vm| vie
0091 0
039|a20210122203846|blibol55|y20170913091800|zyenntn
041|avie
044|avm
08204|a372.21|bH407H
1001|aHoàng, Thị Minh Hương
24510|aBiện pháp giáo dục xúc cảm cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi trường mầm non Liên Cơ, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc :|bLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục /|cHoàng Thị Minh Hương ; Hoàng Thị Hạnh (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2017
300|a87tr. ;|c29cm +|e01 đĩa
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
520|aXây dựng và hệ thống hóa lý luận về chủ đề xúc cảm tình cảm ở trẻ mầm non, những kiến thức về tâm lý học giáo dục mầm non có liên quan đến đề tài
653|aMầm non
653|aGiáo dục học
70011|aHoàng, Thị Hạnh,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): LV02352
890|a1|b0|c1|d1
915|aGiáo dục mầm non
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV02352 Kho Luận văn 372.21 H407H Luận án, luận văn 1