• Khoá luận
  • 372.89 NG527L
    Biện pháp dạy học Lịch sử cho học sinh lớp 5 theo hướng tăng cường năng lực hợp tác :
DDC 372.89
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thuỳ Linh
Nhan đề Biện pháp dạy học Lịch sử cho học sinh lớp 5 theo hướng tăng cường năng lực hợp tác : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Thuỳ Linh ; TS. Phạm Quang Tiệp (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
Mô tả vật lý 77tr. : minh họa ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục tiểu học
Tóm tắt Đề xuất biện pháp dạy học lịch sử cho học sinh lớp 5 theo hướng tăng cường năng lực hợp tác.
Từ khóa tự do Năng lực hợp tác
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Phạm, Quang Tiệp
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00140221
0026
0048395CF47-8AEC-425C-A3F1-EBC6FF7213CB
008 2017 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|y20230817095928|zanhbl
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.89|bNG527L
10010|aNguyễn, Thị Thuỳ Linh
24510|aBiện pháp dạy học Lịch sử cho học sinh lớp 5 theo hướng tăng cường năng lực hợp tác : |bKhoá luận tốt nghiệp đại học / |cNguyễn Thị Thuỳ Linh ; TS. Phạm Quang Tiệp (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2017
300|a77tr. : |bminh họa ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục tiểu học
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Giáo dục tiểu học
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục : cuối chính văn
520|aĐề xuất biện pháp dạy học lịch sử cho học sinh lớp 5 theo hướng tăng cường năng lực hợp tác.
653|aNăng lực hợp tác
653|aTiểu học
653|aGiáo dục
653|aLịch sử
653|aPhương pháp dạy học
691|aGiáo dục tiểu học
70010|aPhạm, Quang Tiệp|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d2
911|aBùi Lan Anh

Không tìm thấy biểu ghi nào