• Khoá luận
  • 370.11 NG527PH
    Dạy học môn Giáo dục công dân lớp 10 theo định hướng phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh ở trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay :
DDC 370.11
Tác giả CN Nguyễn, Đức Phú
Nhan đề Dạy học môn Giáo dục công dân lớp 10 theo định hướng phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh ở trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Đức Phú ; ThS. Nguyễn Quang Thuận (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
Mô tả vật lý 113tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Chính trị
Tóm tắt Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh thông qua dạy học môn Giáo dục Công dân lớp 10, đáp ứng“yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay.
Từ khóa tự do Năng lực hợp tác
Từ khóa tự do Năng lực giao tiếp
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quang Thuận
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00134184
0026
00499A36F10-8172-4FD5-9EAE-DE3049930791
008 2021 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|y20220309174735|zanhbl
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a370.11|bNG527PH
10010|aNguyễn, Đức Phú
24510|aDạy học môn Giáo dục công dân lớp 10 theo định hướng phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh ở trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay : |bKhóa luận tốt nghiệp đại học / |cNguyễn Đức Phú ; ThS. Nguyễn Quang Thuận (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2021
300|a113tr. ; |c29cm|e01 file
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Chính trị
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Phương pháp dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục: cuối chính văn
520|a Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh thông qua dạy học môn Giáo dục Công dân lớp 10, đáp ứng“yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay.
653|aNăng lực hợp tác
653|aNăng lực giao tiếp
691|aPhương pháp dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông
70010|aNguyễn, Quang Thuận|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d13
911|aBùi Lan Anh

Không tìm thấy biểu ghi nào