• Luận văn
  • 372.7 PH104M
    Dạy học Toán lớp 2 theo hướng tăng cường rèn luyện kĩ năng hợp tác cho học sinh :
DDC 372.7
Tác giả CN Phạm, Thị Diễm My
Nhan đề Dạy học Toán lớp 2 theo hướng tăng cường rèn luyện kĩ năng hợp tác cho học sinh : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Phạm Thị Diễm My ; TS. Trần Luận (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
Mô tả vật lý 140tr. : minh họa ; 29cm
Mô tả vật lý
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Trên cơ sở khái quát các vấn đề lý luận về kĩ năng hợp tác và khảo sát thực trạng thực hiện kĩ năng hợp tác của học sinh thông qua hoạt động dạy Toán lớp 2, luận văn đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kĩ năng hợp tác cho học sinh trong dạy học Toán lớp 2 góp phần nâng cao hiệu quả dạy học
Từ khóa tự do Năng lực hợp tác
Từ khóa tự do Toán
Từ khóa tự do Lớp 2
Tác giả(bs) CN Trần, Luận
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): 108003249
00000000nam a2200000 a 4500
00132466
0022
004D3E661E3-33F4-48C4-AF59-8B32BB79F03B
005202108211837
008 2020 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|a20210821183709|banhbl|c20210820215700|dhanhttm|y20210819112412|zanhbl
041|aVie
044|avm
08204|a372.7|bPH104M
1001|aPhạm, Thị Diễm My
24510|aDạy học Toán lớp 2 theo hướng tăng cường rèn luyện kĩ năng hợp tác cho học sinh : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / |cPhạm Thị Diễm My ; TS. Trần Luận (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2020
300|a140tr. : |bminh họa ; |c29cm
300|e01 CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục. Giáo dục học (Tiểu học) : 8 14 01 01
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục: cuối chính văn
520|aTrên cơ sở khái quát các vấn đề lý luận về kĩ năng hợp tác và khảo sát thực trạng thực hiện kĩ năng hợp tác của học sinh thông qua hoạt động dạy Toán lớp 2, luận văn đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kĩ năng hợp tác cho học sinh trong dạy học Toán lớp 2 góp phần nâng cao hiệu quả dạy học
653|aNăng lực hợp tác
653|aToán
653|aLớp 2
691|aGiáo dục học Tiểu học
70010|aTrần, Luận|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): 108003249
890|a1|b0|c1|d9
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 108003249 Kho Luận văn 372.7 PH104M Luận án, luận văn 1