• Khoá luận
  • 372.7 NG527T
    Dạy học đại lượng cho học sinh lớp 4 theo hướng phát triển năng lực hợp tác để giải quyết vấn đề :
DDC 372.7
Tác giả CN Nguyễn, Thị Tú
Nhan đề Dạy học đại lượng cho học sinh lớp 4 theo hướng phát triển năng lực hợp tác để giải quyết vấn đề :Khóa luận tốt nghiệp Đại học /Nguyễn Thị Tú ; TS. Nguyễn Thị Hương (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2020
Mô tả vật lý 41tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTs ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
Tóm tắt Tìm hiểu thực trạng việc dạy học đại lượng cho học sinh lớp 4 theo hướng phát triển năng lực hợp tác để giải quyết vấn đề tại một số trường tiểu học. Đề xuất một số biện pháp dạy học đại lượng cho học sinh lớp 4 theo hướng phát triển năng lực hợp tác để giải quyết vấn đề.
Từ khóa tự do Phát triển năng lực
Từ khóa tự do Năng lực hợp tác
Từ khóa tự do Toán
Từ khóa tự do Lớp 4
Từ khóa tự do Đại lượng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hương,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL09838
00000918nam a2200277 4500
00130289
0026
004TVSP2200031541
005202105050948
008200928s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210505094900|btuyetnt|c20210427093636|dtuyetnt|y20200928155500|zlibol55
041|avie
044|avm
08204|a372.7|bNG527T
1001|aNguyễn, Thị Tú
24510|aDạy học đại lượng cho học sinh lớp 4 theo hướng phát triển năng lực hợp tác để giải quyết vấn đề :|bKhóa luận tốt nghiệp Đại học /|cNguyễn Thị Tú ; TS. Nguyễn Thị Hương (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2020
300|a41tr. ;|c29cm +|e01 File PDF+ Phụ lục
500|aĐTTs ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
520|aTìm hiểu thực trạng việc dạy học đại lượng cho học sinh lớp 4 theo hướng phát triển năng lực hợp tác để giải quyết vấn đề tại một số trường tiểu học. Đề xuất một số biện pháp dạy học đại lượng cho học sinh lớp 4 theo hướng phát triển năng lực hợp tác để giải quyết vấn đề.
653|aPhát triển năng lực
653|aNăng lực hợp tác
653|aToán
653|aLớp 4
653|aĐại lượng
70010|aNguyễn, Thị Hương,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL09838
890|a1|b0|c1|d51
915|a Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL09838 Kho Khóa luận 372.7 NG527T Luận án, luận văn 1