• Sách tham khảo
  • 895.922134 600PH
    Chín tháng; Tiếng hát tháng giêng; Lời chúc :
DDC 895.922134
Tác giả CN Y Phương
Nhan đề Chín tháng; Tiếng hát tháng giêng; Lời chúc :Trường ca; Thơ /Y Phương
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Hội nhà văn,2014
Mô tả vật lý 187tr. ;20.5cm
Tùng thư Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước
Phụ chú Tên thật tác giả: Hứa Vĩnh Sước
Từ khóa tự do Thơ
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Trường ca
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Kho đọc(4): KD15034-7
00000674nam a2200265 4500
00123195
0021
004TVSP2150023268
008150819s2014 vm| vie
0091 0
039|a20210122202426|blibol55|y20150819095300|zanhbl
041|avie
044|avm
08204|a895.922134|b600PH
1001|aY Phương
24510|aChín tháng; Tiếng hát tháng giêng; Lời chúc :|bTrường ca; Thơ /|cY Phương
260|aH. :|bNxb. Hội nhà văn,|c2014
300|a187tr. ;|c20.5cm
490|aTác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước
500|aTên thật tác giả: Hứa Vĩnh Sước
60011|aHứa, Vĩnh Sước
653|aThơ
653|aVăn học hiện đại
653|aTrường ca
653|aViệt Nam
852|a100|bKho đọc|j(4): KD15034-7
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD15034 Kho đọc 895.922134 600PH Sách 1
2 KD15037 Kho đọc 895.922134 600PH Sách 4
3 KD15035 Kho đọc 895.922134 600PH Sách 2
4 KD15036 Kho đọc 895.922134 600PH Sách 3