• Sách giáo trình
  • 909.0711 NG527V
    Tập bài giảng Lịch sử thế giới cổ trung đại :
DDC 909.0711
Tác giả CN Nguyễn, Văn Vinh
Nhan đề Tập bài giảng Lịch sử thế giới cổ trung đại : Lưu hành nội bộ/ Nguyễn Văn Vinh
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2013
Mô tả vật lý 321tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào Tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Khái quát lịch sử một số nước từ thời nguyên thủy đến cổ trung đại
Từ khóa tự do Tập bài giảng
Từ khóa tự do Cổ trung đại
Từ khóa tự do Lịch sử thế giới
00000000nam a2200000 a 4500
00134395
0025
0044D59EB73-0B19-4020-B2A0-07DA0EE103B1
005202203161623
008 2013 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|a20220316162347|blienhtb|y20220314110945|zlienhtb
041|aVie
044|avm
08204|a 909.0711|bNG527V
10010|aNguyễn, Văn Vinh
24510|aTập bài giảng Lịch sử thế giới cổ trung đại : |bLưu hành nội bộ/ |cNguyễn Văn Vinh
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2013
300|a321tr. ; |c29cm
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào Tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
504|aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520|aKhái quát lịch sử một số nước từ thời nguyên thủy đến cổ trung đại
653|aTập bài giảng
653|aCổ trung đại
653|aLịch sử thế giới
691|aLịch sử
890|a0|b0|c1|d1
911|aHoàng Thị Bích Liên

Không tìm thấy biểu ghi nào