• Sách giáo trình
  • 530.1 NG527TH
    Mathematics for physics 1 (Multivariate function and differential equation) /
DDC 530.1
Tác giả CN Nguyen, Huy Thao
Nhan đề Mathematics for physics 1 (Multivariate function and differential equation) / Nguyen Huy Thao (chief editor), Nguyen Thi Phuong Lan, Tran Trung Hieu
Thông tin xuất bản Thái Nguyên : Thai Nguyen Unversity, 2023
Mô tả vật lý 463p. : ill. ; 21cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Ministry of Education and Training. Hanoi Pedagogical University 2
Tóm tắt Trình bày về hàm một biến, hàm nhiều biến, phương trình vi phân của hàm nhiều biến, toán tử vector,..
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Phương trình vi phân
Từ khóa tự do Hàm đa thức
Từ khóa tự do SP2
Từ khóa tự do Vật lí
Tác giả(bs) CN Nguyen, Thi Phuong Lan
Tác giả(bs) CN Tran, Trung Hieu
Địa chỉ 100Kho Mượn(8): 103057166-73
Địa chỉ 100Kho Ngoại văn(2): 106006736-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00138285
0025
004A424A92B-7766-43C9-98A6-A75B4FDE29A7
005202305151535
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043502091|cđ
039|a20230515153501|bhanhttm|y20230515144756|zhanhttm
040 |aTVSP2
041 |aEng
044 |avm
08204|a530.1|bNG527TH
10010|aNguyen, Huy Thao
24510|aMathematics for physics 1 (Multivariate function and differential equation) / |cNguyen Huy Thao (chief editor), Nguyen Thi Phuong Lan, Tran Trung Hieu
260 |aThái Nguyên : |bThai Nguyen Unversity, |c2023
300 |a463p. : |bill. ; |c21cm
500 |aĐTTS ghi: Ministry of Education and Training. Hanoi Pedagogical University 2
504 |aThư mục: tr. 463
520 |aTrình bày về hàm một biến, hàm nhiều biến, phương trình vi phân của hàm nhiều biến, toán tử vector,..
653 |aToán học
653 |aPhương trình vi phân
653 |aHàm đa thức
653 |aSP2
653 |aVật lí
690 |aVật lí
70010|aNguyen, Thi Phuong Lan
70010|aTran, Trung Hieu
852|a100|bKho Mượn|j(8): 103057166-73
852|a100|bKho Ngoại văn|j(2): 106006736-7
890|a10|b0|c1|d2
911 |aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 106006736 Kho Ngoại văn 530.1 NG527TH Sách 1
2 106006737 Kho Ngoại văn 530.1 NG527TH Sách 2
3 103057166 Kho Mượn 530.1 NG527TH Sách 3
4 103057167 Kho Mượn 530.1 NG527TH Sách 4
5 103057168 Kho Mượn 530.1 NG527TH Sách 5
6 103057169 Kho Mượn 530.1 NG527TH Sách 6
7 103057170 Kho Mượn 530.1 NG527TH Sách 7
8 103057171 Kho Mượn 530.1 NG527TH Sách 8
9 103057172 Kho Mượn 530.1 NG527TH Sách 9
10 103057173 Kho Mượn 530.1 NG527TH Sách 10