• Khoá luận
  • 428.3 TR561H
    Using group work activites to teach speaking:
DDC 428.3
Tác giả CN Truong, Thi Hau
Nhan đề Using group work activites to teach speaking: A case study in three grade 11 speaking classes at Chu Van An high school =Một nghiên cứu về việc sử dụng hoạt động học nhóm trong việc dạy kỹ năng nói tại 3 lớp 11 trường Trung học Phổ thông Chu Văn An ; Khoá luận tốt nghiệp đại học / Truong Thi Hau ; Pham Thi Thu Hien (Supervisor)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
Mô tả vật lý 71p. : ill. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Hanoi Pedagogical University 2. Faculty of English
Tóm tắt Nghiên cứu tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học tiếng Anh nhằm phát triển kĩ năng nói cho học sinh phổ thông
Từ khóa tự do Hoạt động nhóm
Từ khóa tự do Học sinh phổ thông
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Kĩ năng nói
Tác giả(bs) CN Pham, Thi Thu Hien
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00135294
0026
00493F5CB6A-492A-41D9-818D-8720E5BDA0A3
008 2022 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20220831091045|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aEng
044|avm
08204|a428.3|bTR561H
10010|aTruong, Thi Hau
24510|aUsing group work activites to teach speaking:|b A case study in three grade 11 speaking classes at Chu Van An high school =|bMột nghiên cứu về việc sử dụng hoạt động học nhóm trong việc dạy kỹ năng nói tại 3 lớp 11 trường Trung học Phổ thông Chu Văn An ; Khoá luận tốt nghiệp đại học / |cTruong Thi Hau ; Pham Thi Thu Hien (Supervisor)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2022
300|a71p. : |bill. ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Hanoi Pedagogical University 2. Faculty of English
502|aThesis for bachelor graduation. English Language Teaching
504|aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn
520|aNghiên cứu tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học tiếng Anh nhằm phát triển kĩ năng nói cho học sinh phổ thông
653|aHoạt động nhóm
653|aHọc sinh phổ thông
653|aTiếng Anh
653|aKĩ năng nói
691|aPhương pháp dạy học tiếng Anh
70010|aPham, Thi Thu Hien|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d2
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào