• Khoá luận
  • 428.3 TR121NG
    The effects of watching English movies on enhancing listening skill of first year English majors at Hanoi Pedagogical University 2 :
DDC 428.3
Tác giả CN Tran, Hieu Ngan
Nhan đề The effects of watching English movies on enhancing listening skill of first year English majors at Hanoi Pedagogical University 2 : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Tran Hieu Ngan ; MA. Do Thu Hoa (Supervisor)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
Mô tả vật lý 27p. : ill. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Hanoi Pedagogical University 2. Faculty of English
Tóm tắt Tác dụng của việc xem phim tiếng Anh nhằm nâng cao kĩ năng nghe của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Từ khóa tự do Xem phim
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Sinh viên
Từ khóa tự do Kĩ năng nghe
Tác giả(bs) CN Do, Thu Hoa
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00135292
0026
004637CCC69-ABE3-4EE9-AEF9-60ED25424E50
008 2022 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20220831091044|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aEng
044|avm
08204|a428.3|bTR121NG
10010|aTran, Hieu Ngan
24510|aThe effects of watching English movies on enhancing listening skill of first year English majors at Hanoi Pedagogical University 2 : |bKhoá luận tốt nghiệp đại học / |cTran Hieu Ngan ; MA. Do Thu Hoa (Supervisor)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2022
300|a27p. : |bill. ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Hanoi Pedagogical University 2. Faculty of English
502|aThesis for bachelor graduation. English Language Teaching
504|aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn
520|aTác dụng của việc xem phim tiếng Anh nhằm nâng cao kĩ năng nghe của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
653|aXem phim
653|aTiếng Anh
653|aSinh viên
653|aKĩ năng nghe
691|aPhương pháp dạy học tiếng Anh
70010|aDo, Thu Hoa|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d2
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào