• Khoá luận
  • 420 NG527H
    Factors affecting online learning satisfaction:
DDC 420
Tác giả CN Nguyen, Thi Thu Huyen
Nhan đề Factors affecting online learning satisfaction: High school students' perspectives =Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khi học trực tuyến: góc nhìn của học sinh trung học phổ thông ; Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyen Thi Thu Huyen ; MA. Do Thu Hoa (Supervisor)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
Mô tả vật lý 37p. : ill. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Hanoi Pedagogical University 2. Faculty of English
Tóm tắt Khảo sát 100 học sinh trường THPT Lê Quý Đôn đã tiết lộ các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến sự hài lòng của người học trong lớp học trực tuyến gồm: Kĩ năng công nghệ, hỗ trợ giảng dạy, hình thức giảng dạy, phương pháp tương tác trực tuyến, … Đề xuất các bi
Từ khóa tự do Học trực tuyến
Từ khóa tự do Sự hài lòng
Từ khóa tự do Covid-19
Từ khóa tự do Học sinh
Tác giả(bs) CN Do, Thu Hoa
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00135290
0026
00440A69AC6-1E8C-40A9-952C-C5965D12A725
008 2022 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20220831091043|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aEng
044|avm
08204|a420|bNG527H
10010|aNguyen, Thi Thu Huyen
24510|aFactors affecting online learning satisfaction:|b High school students' perspectives =|bCác yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khi học trực tuyến: góc nhìn của học sinh trung học phổ thông ; Khoá luận tốt nghiệp đại học / |cNguyen Thi Thu Huyen ; MA. Do Thu Hoa (Supervisor)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2022
300|a37p. : |bill. ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Hanoi Pedagogical University 2. Faculty of English
502|aThesis for bachelor graduation. English Language Teaching
504|aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn
520|aKhảo sát 100 học sinh trường THPT Lê Quý Đôn đã tiết lộ các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến sự hài lòng của người học trong lớp học trực tuyến gồm: Kĩ năng công nghệ, hỗ trợ giảng dạy, hình thức giảng dạy, phương pháp tương tác trực tuyến, … Đề xuất các bi
653|aHọc trực tuyến
653|aSự hài lòng
653|aCovid-19
653|aHọc sinh
691|aPhương pháp dạy học tiếng Anh
70010|aDo, Thu Hoa|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d1
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào