• Khoá luận
  • 428.1 NG527H
    A study on common errors faced by first-year major students in pronouncing English ending consonant sounds at Hanoi Pedagogical Unviersity 2 =
DDC 428.1
Tác giả CN Nguyen, Thi Hang
Nhan đề A study on common errors faced by first-year major students in pronouncing English ending consonant sounds at Hanoi Pedagogical Unviersity 2 =Nghiên cứu về những lỗi sai phổ biến trong phát âm phụ âm cuối của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyen Thi Hang ; Pham Thi Thu Hien, Tran Thi Minh Phuong (Supervisor)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
Mô tả vật lý 34p. : ill. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Hanoi Pedagogical University 2. Faculty of English
Tóm tắt Tìm ra những lỗi sai phổ biến trong phát âm phụ âm cuối của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và các biện pháp khắc phục
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Sinh viên
Từ khóa tự do Phát âm
Tác giả(bs) CN Tran, Thi Minh Phuong
Tác giả(bs) CN Pham, Thi Thu Hien
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00135289
0026
00466036321-C164-4A8E-A073-788F542F936D
008 2022 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20220831091043|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aEng
044|avm
08204|a428.1|bNG527H
10010|aNguyen, Thi Hang
24510|aA study on common errors faced by first-year major students in pronouncing English ending consonant sounds at Hanoi Pedagogical Unviersity 2 =|bNghiên cứu về những lỗi sai phổ biến trong phát âm phụ âm cuối của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; Khoá luận tốt nghiệp đại học / |cNguyen Thi Hang ; Pham Thi Thu Hien, Tran Thi Minh Phuong (Supervisor)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2022
300|a34p. : |bill. ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Hanoi Pedagogical University 2. Faculty of English
502|aThesis for bachelor graduation. English Language Teaching
504|aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn
520|aTìm ra những lỗi sai phổ biến trong phát âm phụ âm cuối của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và các biện pháp khắc phục
653|aTiếng Anh
653|aSinh viên
653|aPhát âm
691|aPhương pháp dạy học tiếng Anh
70010|aTran, Thi Minh Phuong|eHướng dẫn khoa học
70010|aPham, Thi Thu Hien|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d0
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào