• Khoá luận
  • 428.4 NG527L
    A study on difficulties in learning reading comprehension skills of first-year English-major students at Hanoi Pedagogical Unversity 2 =
DDC 428.4
Tác giả CN Nguyen, Kieu Loan
Nhan đề A study on difficulties in learning reading comprehension skills of first-year English-major students at Hanoi Pedagogical Unversity 2 =Nghiên cứu về những khó khăn trong việc học kĩ năng đọc hiểu của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Tiếng Anh ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 ; Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyen Kieu Loan ; MA. Tran Thi Minh Phuong (Supervisor)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
Mô tả vật lý 48p. : ill. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Hanoi Pedagogical University 2. Faculty of English
Tóm tắt Nghiên cứu về việc học kĩ năng đọc hiểu của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Tiếng Anh để tìm ra những khó khăn và biện pháp khắc phục tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Từ khóa tự do Tiếng Anh chuyên ngành
Từ khóa tự do Sinh viên
Từ khóa tự do Kĩ năng đọc hiểu
Tác giả(bs) CN Tran, Thi Minh Phuong
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00135287
0026
00448510F34-8FD6-4AC6-A645-03BCE8272222
008 2022 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20220831091042|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aEng
044|avm
08204|a428.4|bNG527L
10010|aNguyen, Kieu Loan
24510|aA study on difficulties in learning reading comprehension skills of first-year English-major students at Hanoi Pedagogical Unversity 2 =|bNghiên cứu về những khó khăn trong việc học kĩ năng đọc hiểu của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Tiếng Anh ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 ; Khoá luận tốt nghiệp đại học / |cNguyen Kieu Loan ; MA. Tran Thi Minh Phuong (Supervisor)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2022
300|a48p. : |bill. ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Hanoi Pedagogical University 2. Faculty of English
502|aThesis for bachelor graduation. English Language Teaching
504|aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn
520|aNghiên cứu về việc học kĩ năng đọc hiểu của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Tiếng Anh để tìm ra những khó khăn và biện pháp khắc phục tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
653|aTiếng Anh chuyên ngành
653|aSinh viên
653|aKĩ năng đọc hiểu
691|aPhương pháp dạy học tiếng Anh
70010|aTran, Thi Minh Phuong|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d0
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào