• Khoá luận
  • 428.3 NG527T
    An investigation into speaking learning strategies of second-year English majors in the context of online learning at Hanoi Pedagogical University 2 =
DDC 428.3
Tác giả CN Nguyen, Huu Tan
Nhan đề An investigation into speaking learning strategies of second-year English majors in the context of online learning at Hanoi Pedagogical University 2 =Nghiên cứu về những chiến lược học nói của sinh viên năm thứ hai chuyên ngành tiếng Anh trong bối cảnh học tập trực tuyến tại trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 ; Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyen Huu Tan ; MA. Do Thi Thanh Dung (Supervisor)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
Mô tả vật lý 74p. : ill. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Hanoi Pedagogical University 2. Faculty of English
Tóm tắt Nghiên cứu về chiến lược học nói của sinh viên năm thứ hai chuyên ngành tiếng Anh trong thời gian học trực tuyến tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Từ khóa tự do Trực tuyến
Từ khóa tự do Tiếng Anh chuyên ngành
Từ khóa tự do Sinh Viên
Từ khóa tự do Kĩ năng nói
Tác giả(bs) CN Do, Thi Thanh Dung
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00135286
0026
0042B8FC9F4-C84A-403F-B479-C1185D5E395A
008 2022 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20220831091041|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aEng
044|avm
08204|a428.3|bNG527T
10010|aNguyen, Huu Tan
24510|aAn investigation into speaking learning strategies of second-year English majors in the context of online learning at Hanoi Pedagogical University 2 =|bNghiên cứu về những chiến lược học nói của sinh viên năm thứ hai chuyên ngành tiếng Anh trong bối cảnh học tập trực tuyến tại trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 ; Khoá luận tốt nghiệp đại học / |cNguyen Huu Tan ; MA. Do Thi Thanh Dung (Supervisor)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2022
300|a74p. : |bill. ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Hanoi Pedagogical University 2. Faculty of English
502|aThesis for bachelor graduation. English Language Teaching
504|aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn
520|aNghiên cứu về chiến lược học nói của sinh viên năm thứ hai chuyên ngành tiếng Anh trong thời gian học trực tuyến tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
653|aTrực tuyến
653|aTiếng Anh chuyên ngành
653|aSinh Viên
653|aKĩ năng nói
691|aPhương pháp dạy học tiếng Anh
70010|aDo, Thi Thanh Dung|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d4
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào