• Khoá luận
  • 807.1 TR121GI
    Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học chủ đề “Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1930 – 1945” (Ngữ văn 11, tập 1) :
DDC 807.1
Tác giả CN Trần, Thị Hương Giang
Nhan đề Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học chủ đề “Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1930 – 1945” (Ngữ văn 11, tập 1) : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Trần Thị Hương Giang ; TS. Trần Thị Hạnh Phương (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
Mô tả vật lý 60tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ văn
Tóm tắt Xác định các hoạt động học tập và đề xuất tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học chủ đề văn xuôi lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945 trong chương trình Ngữ văn 11, tập 1 nhằm nâng cao hiệu quả đọc hiểu văn bản văn học, chất lượng dạy và học tập bộ môn Ngữ văn trong nhà trường phổ thông.
Từ khóa tự do Hoạt động trải nghiệm
Từ khóa tự do Ngữ văn
Từ khóa tự do Lớp 11
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hạnh Phương
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00134339
0026
004AFD520F5-2307-404E-B781-7CF41687BBC8
008 2021 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|y20220309174859|zanhbl
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a807.1|bTR121GI
10010|aTrần, Thị Hương Giang
24510|aTổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học chủ đề “Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1930 – 1945” (Ngữ văn 11, tập 1) : |bKhoá luận tốt nghiệp đại học / |cTrần Thị Hương Giang ; TS. Trần Thị Hạnh Phương (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2021
300|a60tr. ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ văn
502|aKhoá luận tốt nghiệp đại học. Phương pháp dạy học Ngữ văn
504|aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520|aXác định các hoạt động học tập và đề xuất tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học chủ đề văn xuôi lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945 trong chương trình Ngữ văn 11, tập 1 nhằm nâng cao hiệu quả đọc hiểu văn bản văn học, chất lượng dạy và học tập bộ môn Ngữ văn trong nhà trường phổ thông.
653|aHoạt động trải nghiệm
653|aNgữ văn
653|aLớp 11
653|aPhương pháp dạy học
691|aPhương pháp dạy học Ngữ văn
70010|aTrần, Thị Hạnh Phương|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d7
911|aBùi Lan Anh

Không tìm thấy biểu ghi nào