• Khoá luận
  • 428 PH513L
    A study of factors afecting first-year English major students' pronunciation learning at HaNoi pedagogical University 2 =
DDC 428
Tác giả CN Phung, Thi Khanh Linh
Nhan đề A study of factors afecting first-year English major students' pronunciation learning at HaNoi pedagogical University 2 =Những nhân tố ảnh hưởng đến việc phát âm của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 :Khóa luận tốt nghiệp Đại học /Phung Thi Khanh Linh; M. A. Nguyen Thi Minh Phuong (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2020
Mô tả vật lý 47tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: HaNoi Pedagogical University 2. Faculty of foreign languages
Tóm tắt Providing an overview of theoretical background of pronunciation, the importance of pronunciation skills, especially factors affecting first-year English major students’ pronunciation learning. Furthermore, some studies about factors affecting students’ English pronunciation learning are also presented; Describing the data collection instruments for the study, the context of the study, the participant, as well as the data collection procedures; Presenting the results of the data analysis, findings, and discussion of the study; Presenting the conclusion of the study and provides implicationsand offers suggestions based on the findings. This part also includes limitations and suggestions for future research of the study.
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Kĩ năng phát âm
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Kĩ năng nói
Tác giả(bs) CN Nguyen, Thi Minh Phuong,
Tác giả(bs) CN Salazar, William H.,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL09679
00001174nam a2200289 4500
00130305
0026
004TVSP2200031557
005202105200929
008200929s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210520092908|btuyetnt|c20210506112620|dbantx|y20200929101100|zanhbl
041|avie
044|avm
08204|a428|bPH513L
1001|aPhung, Thi Khanh Linh
24510|aA study of factors afecting first-year English major students' pronunciation learning at HaNoi pedagogical University 2 =|bNhững nhân tố ảnh hưởng đến việc phát âm của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 :Khóa luận tốt nghiệp Đại học /|cPhung Thi Khanh Linh; M. A. Nguyen Thi Minh Phuong (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2020
300|a47tr. ;|c29cm +|e01 File PDF + phụ lục
500|aĐTTS ghi: HaNoi Pedagogical University 2. Faculty of foreign languages
520|aProviding an overview of theoretical background of pronunciation, the importance of pronunciation skills, especially factors affecting first-year English major students’ pronunciation learning. Furthermore, some studies about factors affecting students’ English pronunciation learning are also presented; Describing the data collection instruments for the study, the context of the study, the participant, as well as the data collection procedures; Presenting the results of the data analysis, findings, and discussion of the study; Presenting the conclusion of the study and provides implicationsand offers suggestions based on the findings. This part also includes limitations and suggestions for future research of the study.
653|aPhương pháp giảng dạy
653|aKĩ năng phát âm
653|aNgôn ngữ
653|aTiếng Anh
653|aKĩ năng nói
70010|aNguyen, Thi Minh Phuong,|cM.A.,|eHướng dẫn khoa học
70010|aSalazar, William H.,|cDr.,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL09679
890|a1|b0|c1|d94
915|aEnglish language Teaching
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL09679 Kho Khóa luận 428 PH513L Luận án, luận văn 1