• Khoá luận
  • 371.90472 NG527NG
    Thực trạng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật thông qua học hợp tác theo nhóm tại trường tiểu học Khai Quang Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc :
DDC 371.90472
Tác giả CN Nguyễn, Thị Ngân
Nhan đề Thực trạng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật thông qua học hợp tác theo nhóm tại trường tiểu học Khai Quang Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc :Khóa luận tốt nghiệp Đại học /Nguyễn Thị Ngân; Trần Thị Loan (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2018
Mô tả vật lý 79tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
Từ khóa tự do Giáo dục hòa nhập
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Trẻ khuyết tật
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Loan ,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL07910
00000902nam a2200253 4500
00127506
0026
004TVSP2180028758
008181213s2018 vm| vie
0091 0
039|a20210122204358|blibol55|y20181213162800|zanhbl
041|avie
044|avm
08204|a371.90472|bNG527NG
1001|aNguyễn, Thị Ngân
24510|aThực trạng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật thông qua học hợp tác theo nhóm tại trường tiểu học Khai Quang Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc :|bKhóa luận tốt nghiệp Đại học /|cNguyễn Thị Ngân; Trần Thị Loan (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2018
300|a79tr. ;|c29cm +|e01 đĩa CD + Phụ lục
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
653|aGiáo dục hòa nhập
653|aTiểu học
653|aTrẻ khuyết tật
70010|aTrần, Thị Loan ,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL07910
890|a1|b0|c1|d22
915|aGiáo dục học
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL07910 Kho Khóa luận 371.90472 NG527NG Luận án, luận văn 1