• Khoá luận
  • 807.1 L250A
    Vận dụng phương pháp dạy học dự án vào dạy học nội dung “Thuyết trình và thảo luận một vấn đề” (Ngữ văn 10 – Bộ sách Cánh Diều) :
DDC 807.1
Tác giả CN Lê, Minh Anh
Nhan đề Vận dụng phương pháp dạy học dự án vào dạy học nội dung “Thuyết trình và thảo luận một vấn đề” (Ngữ văn 10 – Bộ sách Cánh Diều) : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Lê Minh Anh; TS. Trần Thị Hạnh Phương (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2023
Mô tả vật lý 51tr. : minh họa ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ văn
Tóm tắt Tìm ra những cách thức tổ chức dạy học nói và nghe trong đó có thuyết trình và thảo luận; giúp HS chủ động chiếm lĩnh, vận dụng kiến thức vào thực tiễn một cách hiệu quà, rèn luyện kỹ năng, phát huy năng lực, tính tích cực, chủ động, sáng tạo. tạo sự sôi nổi trong giờ học
Từ khóa tự do Dạy học dự án
Từ khóa tự do Văn nghị luận
Từ khóa tự do Thuyết trình
Từ khóa tự do Thảo luận
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hạnh Phương
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00140842
0026
0042D1E9228-DFB8-4AFF-9A73-0A0D403C02A7
008 2023 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230913093958|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a807.1|bL250A
10010|aLê, Minh Anh
24510|aVận dụng phương pháp dạy học dự án vào dạy học nội dung “Thuyết trình và thảo luận một vấn đề” (Ngữ văn 10 – Bộ sách Cánh Diều) : |bKhóa luận tốt nghiệp đại học / |cLê Minh Anh; TS. Trần Thị Hạnh Phương (hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2023
300|a51tr. : |bminh họa ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ văn
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Phương pháp dạy học Ngữ văn
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục : cuối chính văn
520|aTìm ra những cách thức tổ chức dạy học nói và nghe trong đó có thuyết trình và thảo luận; giúp HS chủ động chiếm lĩnh, vận dụng kiến thức vào thực tiễn một cách hiệu quà, rèn luyện kỹ năng, phát huy năng lực, tính tích cực, chủ động, sáng tạo. tạo sự sôi nổi trong giờ học
653|aDạy học dự án
653|aVăn nghị luận
653|aThuyết trình
653|aThảo luận
653|aPhương pháp dạy học
691|aPhương pháp dạy học Ngữ văn
70010|aTrần, Thị Hạnh Phương|ehướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d17
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào