• Khoá luận
  • 807.1 D561D
    Hướng dẫn học sinh lớp 10 đọc hiểu mở rộng khi dạy học văn bản nghị luận "Yêu và đồng cảm" :
DDC 807.1
Tác giả CN Dương, Ngọc Diệp
Nhan đề Hướng dẫn học sinh lớp 10 đọc hiểu mở rộng khi dạy học văn bản nghị luận "Yêu và đồng cảm" : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Dương Ngọc Diệp ; TS. Phạm Kiều Anh (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2023
Mô tả vật lý 48tr. : minh họa ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ văn
Tóm tắt Tìm ra cách thức rèn kỹ năng đọc hiểu mở rộng cho học sinh THPT trong quá trình học đọc hiểu văn bản nói chung, văn bản nghị luận nói riêng theo Chương trình Ngữ văn 2018
Từ khóa tự do Đọc hiểu
Từ khóa tự do Ngữ văn
Từ khóa tự do Lớp 10
Từ khóa tự do Văn bản nghị luận
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Phạm, Kiều Anh
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00140840
0026
004501C4F12-155E-4650-9E63-86433BED5DC3
008 2023 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230913093957|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a807.1|bD561D
10010|aDương, Ngọc Diệp
24510|aHướng dẫn học sinh lớp 10 đọc hiểu mở rộng khi dạy học văn bản nghị luận "Yêu và đồng cảm" : |bKhóa luận tốt nghiệp đại học / |cDương Ngọc Diệp ; TS. Phạm Kiều Anh (hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2023
300|a48tr. : |bminh họa ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ văn
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Phương pháp dạy học Ngữ văn
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục : cuối chính văn
520|aTìm ra cách thức rèn kỹ năng đọc hiểu mở rộng cho học sinh THPT trong quá trình học đọc hiểu văn bản nói chung, văn bản nghị luận nói riêng theo Chương trình Ngữ văn 2018
653|aĐọc hiểu
653|aNgữ văn
653|aLớp 10
653|aVăn bản nghị luận
653|aPhương pháp dạy học
691|aPhương pháp dạy học Ngữ văn
70010|aPhạm, Kiều Anh|ehướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d21
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào