• Khoá luận
  • 807.1 N455H
    Vận dụng chiến thuật đọc hiểu vào dạy học văn bản nghị luận Chữ bầu lên nhà thơ cho học sinh lớp 10 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) :
DDC 807.1
Tác giả CN Nông, Thu Hường
Nhan đề Vận dụng chiến thuật đọc hiểu vào dạy học văn bản nghị luận Chữ bầu lên nhà thơ cho học sinh lớp 10 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Nông Thu Hường ; TS. Trần Thị Hạnh Phương (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2023
Mô tả vật lý 58tr. : minh họa ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ văn
Tóm tắt Vận dụng chiến thuật trong quá trình dạy học đọc hiểu, giúp cho học sinh có khả năng vận dụng chiến thuật đọc phù hợp để hiểu văn bản nghị luận; từng bước nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản
Từ khóa tự do Đọc hiểu
Từ khóa tự do Ngữ văn
Từ khóa tự do Lớp 10
Từ khóa tự do Văn bản nghị luận
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hạnh Phương
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00140838
0026
0044F2971F7-6648-44BC-A11A-470668D65112
008 2023 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230913093956|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a807.1|bN455H
10010|aNông, Thu Hường
24510|aVận dụng chiến thuật đọc hiểu vào dạy học văn bản nghị luận Chữ bầu lên nhà thơ cho học sinh lớp 10 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) : |bKhóa luận tốt nghiệp đại học / |cNông Thu Hường ; TS. Trần Thị Hạnh Phương (hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2023
300|a58tr. : |bminh họa ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ văn
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Phương pháp dạy học Ngữ văn
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục : cuối chính văn
520|aVận dụng chiến thuật trong quá trình dạy học đọc hiểu, giúp cho học sinh có khả năng vận dụng chiến thuật đọc phù hợp để hiểu văn bản nghị luận; từng bước nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản
653|aĐọc hiểu
653|aNgữ văn
653|aLớp 10
653|aVăn bản nghị luận
653|aPhương pháp dạy học
691|aPhương pháp dạy học Ngữ văn
70010|aTrần, Thị Hạnh Phương|ehướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d29
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào