• Khoá luận
  • 807.1 NG527N
    Sử dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học đọc hiểu kịch bản chèo (Ngữ văn 10, Bộ sách Cánh Diều) :
DDC 807.1
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hoài Nam
Nhan đề Sử dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học đọc hiểu kịch bản chèo (Ngữ văn 10, Bộ sách Cánh Diều) : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Hoài Nam ; TS. Nguyễn Thúy Hồng (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2023
Mô tả vật lý 51tr. : minh họa ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ văn
Tóm tắt Trên cơ sở lí luận về dạy học dự án, khảo sát thực tiễn giảng dạy văn bản Chèo hiện nay và thực tiễn áp dụng PPDH dự án trong dạy học đọc hiểu văn bản chèo trong chương trình Ngữ văn lớp 10 và đề xuất các giải pháp
Từ khóa tự do Dạy học dự án
Từ khóa tự do Đọc hiểu
Từ khóa tự do Ngữ văn
Từ khóa tự do Chèo
Từ khóa tự do Kịch bản
Từ khóa tự do Lớp 10
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thúy Hồng
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00140837
0026
0049C3E8949-82F7-4A7F-946F-6C571CC523E4
008 2023 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230913093956|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a807.1|bNG527N
10010|aNguyễn, Thị Hoài Nam
24510|aSử dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học đọc hiểu kịch bản chèo (Ngữ văn 10, Bộ sách Cánh Diều) : |bKhóa luận tốt nghiệp đại học / |cNguyễn Thị Hoài Nam ; TS. Nguyễn Thúy Hồng (hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2023
300|a51tr. : |bminh họa ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ văn
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Phương pháp dạy học Ngữ văn
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục : cuối chính văn
520|aTrên cơ sở lí luận về dạy học dự án, khảo sát thực tiễn giảng dạy văn bản Chèo hiện nay và thực tiễn áp dụng PPDH dự án trong dạy học đọc hiểu văn bản chèo trong chương trình Ngữ văn lớp 10 và đề xuất các giải pháp
653|aDạy học dự án
653|aĐọc hiểu
653|aNgữ văn
653|aChèo
653|aKịch bản
653|aLớp 10
653|aPhương pháp dạy học
691|aPhương pháp dạy học Ngữ văn
70010|aNguyễn, Thúy Hồng|ehướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d22
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào