• Khoá luận
  • 807.1 NG527NG
    Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh lớp 10 qua văn bản “Nghệ thuật truyền thống của ngƣời Việt” (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) :
DDC 807.1
Tác giả CN Nguyễn, Thị Như Nguyệt
Nhan đề Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh lớp 10 qua văn bản “Nghệ thuật truyền thống của ngƣời Việt” (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Như Nguyệt ; TS. Trần Thị Hạnh Phương (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2023
Mô tả vật lý 71tr. : minh họa ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ văn
Tóm tắt Đề xuất một số biện pháp rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh lớp 10 qua văn bản “Nghệ thuật truyền thống của người Việt” (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)
Từ khóa tự do Đọc hiểu
Từ khóa tự do Văn bản thông tin
Từ khóa tự do Ngữ văn
Từ khóa tự do Lớp 10
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hạnh Phương
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00140836
0026
004369546AB-D6C5-412D-B150-A67AA1186685
008 2023 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230913093955|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a807.1|bNG527NG
10010|aNguyễn, Thị Như Nguyệt
24510|aRèn kĩ năng đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh lớp 10 qua văn bản “Nghệ thuật truyền thống của ngƣời Việt” (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) : |bKhóa luận tốt nghiệp đại học / |cNguyễn Thị Như Nguyệt ; TS. Trần Thị Hạnh Phương (hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2023
300|a71tr. : |bminh họa ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ văn
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Phương pháp dạy học Ngữ văn
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục : cuối chính văn
520|aĐề xuất một số biện pháp rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh lớp 10 qua văn bản “Nghệ thuật truyền thống của người Việt” (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)
653|aĐọc hiểu
653|aVăn bản thông tin
653|aNgữ văn
653|aLớp 10
653|aPhương pháp dạy học
691|aPhương pháp dạy học Ngữ văn
70010|aTrần, Thị Hạnh Phương|ehướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d16
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào