• Luận văn
  • 373.27 V500V
    Quản lí dạy học thực hành nghề theo hướng hợp tác với doanh nghiệp ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp quận trên địa bàn Hà Nội :
DDC 373.27
Tác giả CN Vũ, Thị Hồng Vân
Nhan đề Quản lí dạy học thực hành nghề theo hướng hợp tác với doanh nghiệp ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp quận trên địa bàn Hà Nội : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Vũ Thị Hồng Vân ; PGS.TS. Đặng Thành Hưng (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2019
Mô tả vật lý 96tr. : minh họa ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Đề xuất các biện pháp quản lí dạy học thực hành nghề ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp quận theo hướng hợp tác với doanh nghiệp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục học và giải quyết nhiệm vụ phân luồng học sinh
Từ khóa tự do Quản lí giáo dục
Từ khóa tự do Đào tạo nghề
Tác giả(bs) CN Đặng, Thành Hưng
Địa chỉ Thư viện Sp2
00000000nam a2200000 a 4500
00138553
0022
004F41B5494-455E-4113-8E2B-EA45A6BD38F1
008 2019 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|y20230623143547|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a373.27|bV500V
10010|aVũ, Thị Hồng Vân
24510|aQuản lí dạy học thực hành nghề theo hướng hợp tác với doanh nghiệp ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp quận trên địa bàn Hà Nội : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / |cVũ Thị Hồng Vân ; PGS.TS. Đặng Thành Hưng (hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2019
300|a96tr. : |bminh họa ; |c29cm|e1CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục. Quản lí giáo dục. 8 14 01 14
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục : cuối chính văn
520|aĐề xuất các biện pháp quản lí dạy học thực hành nghề ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp quận theo hướng hợp tác với doanh nghiệp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục học và giải quyết nhiệm vụ phân luồng học sinh
653|aQuản lí giáo dục
653|aĐào tạo nghề
691|aQuản lí giáo dục
70010|aĐặng, Thành Hưng|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện Sp2
890|a0|b0|c1|d22
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào