• Luận văn
  • 530.14 NG527Đ
    Xây dựng và sử dụng bài tập sáng tạo trong dạy học chương "Từ trường" - Vật lí 11 THPT :
DDC 530.14
Tác giả CN Nguyễn, Văn Đông
Nhan đề Xây dựng và sử dụng bài tập sáng tạo trong dạy học chương "Từ trường" - Vật lí 11 THPT : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Nguyễn Văn Đông ; PGS.TS. Tạ Tri Phương (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2014
Mô tả vật lý 77tr. : minh họa ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Đưa ra các nguyên tắc xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập sáng tạo trong dạy giải bài tập chương “Từ trường” vật lí 11 THPT nhằm rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh.
Từ khóa tự do Từ trườn
Từ khóa tự do Vật lí
Từ khóa tự do Lớp 11
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Tạ, Tri Phương
Địa chỉ Thư viện Sp2
00000000nam a2200000 a 4500
00138552
0022
00429F8DC92-9539-4DF6-9D8E-24982E432C8D
008 2014 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|y20230623143545|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a530.14|bNG527Đ
10010|aNguyễn, Văn Đông
24510|aXây dựng và sử dụng bài tập sáng tạo trong dạy học chương "Từ trường" - Vật lí 11 THPT : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / |cNguyễn Văn Đông ; PGS.TS. Tạ Tri Phương (hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2014
300|a77tr. : |bminh họa ; |c29cm|e1CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục. Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí. 60 14 01 11
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục : cuối chính văn
520|aĐưa ra các nguyên tắc xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập sáng tạo trong dạy giải bài tập chương “Từ trường” vật lí 11 THPT nhằm rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh.
653|aTừ trườn
653|aVật lí
653|aLớp 11
653|aPhương pháp dạy học
691|aLí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí
70010|aTạ, Tri Phương|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện Sp2
890|a0|b0|c1|d8
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào