• Luận văn
  • 005.3 L566S
    Phân tích các tiêu chí và quy tình kiến trúc phần mềm :
DDC 005.3
Tác giả CN Lưu, Thành Sơn
Nhan đề Phân tích các tiêu chí và quy tình kiến trúc phần mềm : Luận văn thạc sĩ Máy tính / Lưu Thành Sơn ; PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Huy (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2014
Mô tả vật lý 84tr. : minh họa ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Tìm hiểu về kiến trúc phần mềm. Mô hình phát triển phần mềm, các hoạt động trong quá trình phát triển phần mềm; đưa ra cách thức giải quyết bài toán về việc thiết kế kiến trúc phần mềm
Từ khóa tự do Kiến trúc phần mềm
Từ khóa tự do Phần mềm
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Xuân Huy
Địa chỉ Thư viện Sp2
00000000nam a2200000 a 4500
00138551
0022
0048613F918-B2E4-4199-B745-727AA9820290
008 2014 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|y20230623143544|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a005.3|bL566S
10010|aLưu, Thành Sơn
24510|aPhân tích các tiêu chí và quy tình kiến trúc phần mềm : |bLuận văn thạc sĩ Máy tính / |cLưu Thành Sơn ; PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Huy (hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2014
300|a84tr. : |bminh họa ; |c29cm|e1CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn thạc sĩ Máy tính. Khoa học máy tính. 60 48 01 01
504|aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520|aTìm hiểu về kiến trúc phần mềm. Mô hình phát triển phần mềm, các hoạt động trong quá trình phát triển phần mềm; đưa ra cách thức giải quyết bài toán về việc thiết kế kiến trúc phần mềm
653|aKiến trúc phần mềm
653|aPhần mềm
653|aCông nghệ thông tin
691|aKhoa học máy tính
70010|aNguyễn, Xuân Huy|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện Sp2
890|a0|b0|c1|d5
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào