• Luận văn
  • 004.6 NG527T
    Khai phá luật kết hợp trên hệ thông tin mờ, ứng dụng xét tuyển sinh :
DDC 004.6
Tác giả CN Nguyễn, Quốc Toản
Nhan đề Khai phá luật kết hợp trên hệ thông tin mờ, ứng dụng xét tuyển sinh : Luận văn thạc sĩ Máy tính / Nguyễn Quốc Toản ; PGS.TS. Lê Huy Thập (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
Mô tả vật lý 67tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Nghiên cứu kỹ nghệ kho dữ liệu; Nghiên cứu khai phá dữ liệu; Ngôn ngữ lập trình; Lập trình ứng dụng tại trường ĐHSP Hà Nội 2
Từ khóa tự do Ngôn ngữ lập trình
Từ khóa tự do Ứng dụng
Từ khóa tự do Dữ liệu
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Lê, Huy Thập
Địa chỉ Thư viện Sp2
00000000nam a2200000 a 4500
00138550
0022
0041892A691-C055-4B67-AA9F-700508242B11
008 2015 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|y20230623143543|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a004.6|bNG527T
10010|aNguyễn, Quốc Toản
24510|aKhai phá luật kết hợp trên hệ thông tin mờ, ứng dụng xét tuyển sinh : |bLuận văn thạc sĩ Máy tính / |cNguyễn Quốc Toản ; PGS.TS. Lê Huy Thập (hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2015
300|a67tr. ; |c29cm|e1CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn thạc sĩ Máy tính. Khoa học máy tính. 60 48 01 01
504|aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520|aNghiên cứu kỹ nghệ kho dữ liệu; Nghiên cứu khai phá dữ liệu; Ngôn ngữ lập trình; Lập trình ứng dụng tại trường ĐHSP Hà Nội 2
653|aNgôn ngữ lập trình
653|aỨng dụng
653|aDữ liệu
653|aCông nghệ thông tin
691|aKhoa học máy tính
70010|aLê, Huy Thập|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện Sp2
890|a0|b0|c1|d2
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào