• Luận văn
  • 515.354 V500Y
    Bài toán điều khiển tối ưu toàn phương mô tả bởi hệ phương trình vi phân tuyến tính trong không gian Hilbert :
DDC 515.354
Tác giả CN Vũ, Thị Hoàng Yến
Nhan đề Bài toán điều khiển tối ưu toàn phương mô tả bởi hệ phương trình vi phân tuyến tính trong không gian Hilbert : Luận văn thạc sĩ Toán học / Vũ Thị Hoàng Yến ; PGS.TS. Tạ Duy Phượng (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
Mô tả vật lý 79tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Tìm hiểu về hệ phương trình vi phân thường trong không gian Hilbert; Nghiên cứu bài toán điều khiển tối ưu với hàm mục tiêu toàn phương mô tả bởi hệ phương trình vi phân tuyến tính trong không gian Hilbert.
Từ khóa tự do Điều khiển tối ưu
Từ khóa tự do Không gian Hilbert
Từ khóa tự do Phương trình vi phân
Từ khóa tự do Tối ưu toàn phương
Tác giả(bs) CN Tạ, Duy Phượng
Địa chỉ Thư viện Sp2
00000000nam a2200000 a 4500
00138549
0022
004A4BC6AEE-17ED-407C-85F8-F91CE1C97BED
008 2015 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|y20230623143542|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a515.354|bV500Y
10010|aVũ, Thị Hoàng Yến
24510|aBài toán điều khiển tối ưu toàn phương mô tả bởi hệ phương trình vi phân tuyến tính trong không gian Hilbert : |bLuận văn thạc sĩ Toán học / |cVũ Thị Hoàng Yến ; PGS.TS. Tạ Duy Phượng (hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2015
300|a79tr. ; |c29cm|e1CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục. Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học. 8 14 01 11
504|aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520|aTìm hiểu về hệ phương trình vi phân thường trong không gian Hilbert; Nghiên cứu bài toán điều khiển tối ưu với hàm mục tiêu toàn phương mô tả bởi hệ phương trình vi phân tuyến tính trong không gian Hilbert.
653|aĐiều khiển tối ưu
653|aKhông gian Hilbert
653|aPhương trình vi phân
653|aTối ưu toàn phương
691|aToán giải tích
70010|aTạ, Duy Phượng|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện Sp2
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào