• Luận văn
  • 004.0151 PH104H
    Thuật toán tối ưu hóa đàn kiến và ứng dụng giải bài toán phân luồng giao thông :
DDC 004.0151
Tác giả CN Phạm, Đức Hạnh
Nhan đề Thuật toán tối ưu hóa đàn kiến và ứng dụng giải bài toán phân luồng giao thông : Luận văn thạc sĩ Máy tính / Phạm Đức Hạnh ; PGS.TS. Đoàn Văn Ban (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
Mô tả vật lý 86tr. : minh họa ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Trình bày một số kết quả nghiên cứu về thuật toán tối ưu đàn kiến ACO, các phiên bản của thuật toán ACO và ứng dụng thuật toán ACO vào bài toán phân luồng giao thông.
Từ khóa tự do Bài toán mạng
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Thuật toán
Từ khóa tự do Tối ưu hóa
Tác giả(bs) CN Đoàn, Văn Ban
Địa chỉ Thư viện Sp2
00000000nam a2200000 a 4500
00138548
0022
004F8987813-416B-4959-975E-8070C20EFC82
008 2015 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|y20230623143541|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a004.0151|bPH104H
10010|aPhạm, Đức Hạnh
24510|aThuật toán tối ưu hóa đàn kiến và ứng dụng giải bài toán phân luồng giao thông : |bLuận văn thạc sĩ Máy tính / |cPhạm Đức Hạnh ; PGS.TS. Đoàn Văn Ban (hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2015
300|a86tr. : |bminh họa ; |c29cm|e1CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn thạc sĩ Máy tính. Khoa học máy tính. 60 48 01 01
504|aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520|aTrình bày một số kết quả nghiên cứu về thuật toán tối ưu đàn kiến ACO, các phiên bản của thuật toán ACO và ứng dụng thuật toán ACO vào bài toán phân luồng giao thông.
653|aBài toán mạng
653|aCông nghệ thông tin
653|aThuật toán
653|aTối ưu hóa
691|aKhoa học máy tính
70010|aĐoàn, Văn Ban|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện Sp2
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào