• Luận văn
  • 515.354 PH104Đ
    Tiêu chuẩn chỉ số trong bài toán điều khiển tối ưu toàn phương mô tả bởi hệ phương trình vi phân đại số :
DDC 515.354
Tác giả CN Phạm, Thị Bích Đào
Nhan đề Tiêu chuẩn chỉ số trong bài toán điều khiển tối ưu toàn phương mô tả bởi hệ phương trình vi phân đại số : Luận văn thạc sĩ Toán học / Phạm Thị Bích Đào ; PGS.TS. Tạ Duy Phượng (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
Mô tả vật lý 71tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Nghiên cứu hệ phương trình vi phân đại số và khái niệm chỉ số của hệ phương trình vi phân đại số. Nghiên cứu bài toán điều khiển tối ưu với hàm mục tiêu toàn phương mô tả bởi hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính chỉ số 1 và chỉ số 2
Từ khóa tự do Đại số
Từ khóa tự do Điều khiển tối ưu
Từ khóa tự do Phương trình vi phân
Từ khóa tự do Tối ưu toàn phương
Tác giả(bs) CN Tạ, Duy Phượng
Địa chỉ Thư viện Sp2
00000000nam a2200000 a 4500
00138547
0022
004FEC05EDE-A556-41D9-BFC1-A821B6D958F1
008 2015 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|y20230623143539|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a515.354|bPH104Đ
10010|aPhạm, Thị Bích Đào
24510|aTiêu chuẩn chỉ số trong bài toán điều khiển tối ưu toàn phương mô tả bởi hệ phương trình vi phân đại số : |bLuận văn thạc sĩ Toán học / |cPhạm Thị Bích Đào ; PGS.TS. Tạ Duy Phượng (hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2015
300|a71tr. ; |c29cm|e1CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn thạc sĩ Toán học. Toán giải tích. 60 46 01 02
504|aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520|aNghiên cứu hệ phương trình vi phân đại số và khái niệm chỉ số của hệ phương trình vi phân đại số. Nghiên cứu bài toán điều khiển tối ưu với hàm mục tiêu toàn phương mô tả bởi hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính chỉ số 1 và chỉ số 2
653|aĐại số
653|aĐiều khiển tối ưu
653|aPhương trình vi phân
653|aTối ưu toàn phương
691|aToán giải tích
70010|aTạ, Duy Phượng|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện Sp2
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào