• Luận văn
  • 005.8 NG527Đ
    Giấu tin trong ảnh theo phương pháp mdule :
DDC 005.8
Tác giả CN Nguyễn, Thị Bích Đào
Nhan đề Giấu tin trong ảnh theo phương pháp mdule : Luận văn thạc sĩ Máy tính / Nguyễn Thị Bích Đào ; TS. Kiều Văn Hưng (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
Mô tả vật lý 65tr. : minh họa ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Nghiên cứu một số kỹ thuật giấu tin trong ảnh, đặc biệt là phương pháp module được đề xuất trong thời gian gần đây, đồng thời cài đặt một ứng dụng thử nghiệm về giấu tin trong ảnh số
Từ khóa tự do An toàn thông tin
Từ khóa tự do Ảnh số
Từ khóa tự do Giấu tin
Từ khóa tự do Mã hóa
Tác giả(bs) CN Kiều, Văn Hưng
Địa chỉ Thư viện Sp2
00000000nam a2200000 a 4500
00138546
0022
004FB4B65C9-47A1-412E-A93B-A451DD3D2274
008 2015 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|y20230623143537|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a005.8|bNG527Đ
10010|aNguyễn, Thị Bích Đào
24510|aGiấu tin trong ảnh theo phương pháp mdule : |bLuận văn thạc sĩ Máy tính / |cNguyễn Thị Bích Đào ; TS. Kiều Văn Hưng (hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2015
300|a65tr. : |bminh họa ; |c29cm|e1CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn thạc sĩ Máy tính. Khoa học máy tính. 60 48 01 01
504|aTài liệu tham khảo : cuối chính văn
520|aNghiên cứu một số kỹ thuật giấu tin trong ảnh, đặc biệt là phương pháp module được đề xuất trong thời gian gần đây, đồng thời cài đặt một ứng dụng thử nghiệm về giấu tin trong ảnh số
653|aAn toàn thông tin
653|aẢnh số
653|aGiấu tin
653|aMã hóa
691|aKhoa học máy tính
70010|aKiều, Văn Hưng|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện Sp2
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào