• Luận văn
  • 372.44 NG527TH
    Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy - học các phân môn Tập đọc, Luyện từ và câu, Tập làm văn lớp 4 văn lớp 4 :
DDC 372.44
Tác giả CN Nguyễn, Hương Thu
Nhan đề Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy - học các phân môn Tập đọc, Luyện từ và câu, Tập làm văn lớp 4 văn lớp 4 : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Nguyễn Hương Thu ; TS. Nguyễn Trọng Hoàn (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
Mô tả vật lý 120tr. : minh họa ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Tìm ra phương pháp sử dụng bản đồ tư duy để tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nâng cao chất lượng dạy học các phân môn Tập đọc, Luyện từ và câu, Tập làm văn lớp 4.
Từ khóa tự do Bản đồ tư duy
Từ khóa tự do Dạy học
Từ khóa tự do Lớp 4
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trọng Hoàn
Địa chỉ Thư viện Sp2
00000000nam a2200000 a 4500
00138545
0022
00480AA039C-7F7C-4891-8F7D-4F999A6CF1C0
008 2015 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|y20230623143528|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.44|bNG527TH
10010|aNguyễn, Hương Thu
24510|aSử dụng bản đồ tư duy trong dạy - học các phân môn Tập đọc, Luyện từ và câu, Tập làm văn lớp 4 văn lớp 4 : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / |cNguyễn Hương Thu ; TS. Nguyễn Trọng Hoàn (hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2015
300|a120tr. : |bminh họa ; |c29cm|e1CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục. Giáo dục học (bậc Tiểu học). 60 14 01 01
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục : cuối chính văn
520|aTìm ra phương pháp sử dụng bản đồ tư duy để tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nâng cao chất lượng dạy học các phân môn Tập đọc, Luyện từ và câu, Tập làm văn lớp 4.
653|aBản đồ tư duy
653|aDạy học
653|aLớp 4
653|aTiếng Việt
691|aGiáo dục học tiểu học
70010|aNguyễn, Trọng Hoàn|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện Sp2
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào