• Luận văn
  • 895.92234 B510TH
    Đặc điểm ngôn ngữ trong truyện ngắn của nhà văn Ma Văn Kháng :
DDC 895.92234
Tác giả CN Bùi, Kim Thoan
Nhan đề Đặc điểm ngôn ngữ trong truyện ngắn của nhà văn Ma Văn Kháng : Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam / Bùi Kim Thoan ; PGS.TS. Đỗ Thị Thu Hương (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
Mô tả vật lý 114tr. : bảng ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Vận dụng lý thuyết về ngôn ngữ nghệ thuật, đề tài làm sáng tỏ các đặc điểm ngôn từ trong truyện ngắn của Ma Văn Kháng, từ đó làm rõ nét đặc sắc, riêng biệt trong phong cách ngôn ngữ của nhà văn
Từ khóa tự do Truyện ngắn
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Thu Hương
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): 108003745
00000000nam a2200000 a 4500
00138222
0022
004FB457FC6-4370-49A7-823E-826A79E9AD82
005202304141547
008 2022 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|a20230414154712|bhanhttm|y20230414152612|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a895.92234|bB510TH
10010|aBùi, Kim Thoan
24510|aĐặc điểm ngôn ngữ trong truyện ngắn của nhà văn Ma Văn Kháng : |bLuận văn thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam / |cBùi Kim Thoan ; PGS.TS. Đỗ Thị Thu Hương (hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2022
300|a114tr. : |bbảng ; |c29cm|e1CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam. Ngôn ngữ Việt Nam. 8 22 01 02
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục : cuối chính văn
520|aVận dụng lý thuyết về ngôn ngữ nghệ thuật, đề tài làm sáng tỏ các đặc điểm ngôn từ trong truyện ngắn của Ma Văn Kháng, từ đó làm rõ nét đặc sắc, riêng biệt trong phong cách ngôn ngữ của nhà văn
653|aTruyện ngắn
653|aNghiên cứu văn học
653|aViệt Nam
691|aNgôn ngữ Việt Nam
70010|aĐỗ, Thị Thu Hương|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): 108003745
890|a1|b0|c1|d20
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 108003745 Kho Luận văn 895.92234 B510TH Luận án, luận văn 1