• Luận văn
  • 372.45 V500H
    Phát triển kỹ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 2 theo quan điểm giao tiếp :
DDC 372.45
Tác giả CN Vũ, Thu Hằng
Nhan đề Phát triển kỹ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 2 theo quan điểm giao tiếp : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Vũ Thu Hằng ; PGS.TS. Đỗ Huy Quang (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
Mô tả vật lý 81tr. : minh họa ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Tìm hiểu cơ sở lý luận về quan điểm giao tiếp và kỹ năng đọc của học sinh lớp 2; Khảo sát sách giáo khoa, sách giáo viên lớp 2 đối chiếu với chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018, với sách Tiếng Việt 2 năm 2000; Đề xuất các biện pháp phát triển
Từ khóa tự do Kỹ năng đọc hiểu
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Lớp 2
Tác giả(bs) CN Đỗ, Quang Huy
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): 108003744
00000000nam a2200000 a 4500
00138221
0022
0048163A0BB-2E44-4086-933A-9D32A6BFEBEA
008 2022 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|y20230414152612|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.45|bV500H
10010|aVũ, Thu Hằng
24510|aPhát triển kỹ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 2 theo quan điểm giao tiếp : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / |cVũ Thu Hằng ; PGS.TS. Đỗ Huy Quang (hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2022
300|a81tr. : |bminh họa ; |c29cm|e1CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục. Giáo dục học (tiểu học). 8 14 01 01
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục : cuối chính văn
520|aTìm hiểu cơ sở lý luận về quan điểm giao tiếp và kỹ năng đọc của học sinh lớp 2; Khảo sát sách giáo khoa, sách giáo viên lớp 2 đối chiếu với chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018, với sách Tiếng Việt 2 năm 2000; Đề xuất các biện pháp phát triển
653|aKỹ năng đọc hiểu
653|aTiếng Việt
653|aLớp 2
691|aGiáo dục học tiểu học
70010|aĐỗ, Quang Huy|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): 108003744
890|a1|b0|c1|d34
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 108003744 Kho Luận văn 372.45 V500H Luận án, luận văn 1