• Luận văn
  • 372.7 TH121H
    Thiết kế tình huống thực tiễn nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học môn Toán lớp 4 :
DDC 372.7
Tác giả CN Thân, Thị Thu Hiền
Nhan đề Thiết kế tình huống thực tiễn nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học môn Toán lớp 4 : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Thân Thị Thu Hiền ; TS. Nguyễn Thị Hương (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
Mô tả vật lý 82tr. : minh họa ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Hệ thống hóa, làm rõ những vấn đề có liên quan về năng lực giải quyết vấn đề toán học, tình huống thực tiễn (THTT), sự phù hợp giữa các THTT đối với việc phát triển NL cho HS, thiết kế THTT trong dạy học môn toán lớp 4. Tìm hiểu thực trạng thiết kế THTT trong dạy học môn toán lớp 4 theo hướng phát triển NL GQVĐ toán học tại trường Tiểu học Tiên Lục, Tiểu học Mỹ Hà, Tiểu học Đào Mỹ (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), Tiểu học Trưng Nhị (thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Đề xuất quy trình thiết kế THTT, từ đó thiết kế được các THTT nhằm phát triển NL GQVĐ toán học cho HS lớp 4, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở trường Tiểu học.
Từ khóa tự do Toán
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Lớp 4
Từ khóa tự do Thiết kế bài học
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hương
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): 108003721
00000000nam a2200000 a 4500
00138193
0022
004475CC8C0-F8BF-46D6-8852-E54EDC361A97
008 2022 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230217091238|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.7|bTH121H
10000|aThân, Thị Thu Hiền
24500|aThiết kế tình huống thực tiễn nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học môn Toán lớp 4 : |bLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / |cThân Thị Thu Hiền ; TS. Nguyễn Thị Hương (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2022
300|a82tr. : |bminh họa ; |c29cm|e01CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục. Giáo dục học ( bậc Tiểu học).8140101
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục: cuối chính văn
520|aHệ thống hóa, làm rõ những vấn đề có liên quan về năng lực giải quyết vấn đề toán học, tình huống thực tiễn (THTT), sự phù hợp giữa các THTT đối với việc phát triển NL cho HS, thiết kế THTT trong dạy học môn toán lớp 4. Tìm hiểu thực trạng thiết kế THTT trong dạy học môn toán lớp 4 theo hướng phát triển NL GQVĐ toán học tại trường Tiểu học Tiên Lục, Tiểu học Mỹ Hà, Tiểu học Đào Mỹ (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), Tiểu học Trưng Nhị (thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Đề xuất quy trình thiết kế THTT, từ đó thiết kế được các THTT nhằm phát triển NL GQVĐ toán học cho HS lớp 4, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở trường Tiểu học.
653|aToán
653|aTiểu học
653|aLớp 4
653|aThiết kế bài học
653|aPhương pháp dạy học
691|aGiáo dục học (Tiểu học)
70010|aNguyễn, Thị Hương|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): 108003721
890|a1|b0|c1|d17
911|aBùi Lan Anh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 108003721 Kho Luận văn 372.7 TH121H Luận án, luận văn 1