• Luận văn
  • 372.4 Đ108U
    Thiết kế câu hỏi đọc hiểu văn bản văn học cho học sinh lớp 5 theo yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù của môn Tiếng Việt :
DDC 372.4
Tác giả CN Đào, Thị Tố Uyên
Nhan đề Thiết kế câu hỏi đọc hiểu văn bản văn học cho học sinh lớp 5 theo yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù của môn Tiếng Việt : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Đào Thị Tố Uyên ; PGS.TS. Trần Thị Hiền Lương (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
Mô tả vật lý 100tr. : minh họa ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Dựa trên việc nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn dạy học đọc hiểu văn bản văn học cho học sinh lớp 5, luận văn đề xuất hệ thống các câu hỏi đọc hiểu văn bản văn học theo yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù môn Tiếng Việt, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học phân môn Tập đọc nói riêng và môn Tiếng Việt nói chung.
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Đọc hiểu
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Lớp 5
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hiền Lương
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): 108003718
00000000nam a2200000 a 4500
00138190
0022
004D4BF1734-5219-4ABD-9F4D-6F0F614E0DE3
008 2022 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230217091237|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.4|bĐ108U
10000|aĐào, Thị Tố Uyên
24500|aThiết kế câu hỏi đọc hiểu văn bản văn học cho học sinh lớp 5 theo yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù của môn Tiếng Việt : |bLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / |cĐào Thị Tố Uyên ; PGS.TS. Trần Thị Hiền Lương (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2022
300|a100tr. : |bminh họa ; |c29cm|e01CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục. Giáo dục học ( bậc Tiểu học).8140101
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục: cuối chính văn
520|aDựa trên việc nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn dạy học đọc hiểu văn bản văn học cho học sinh lớp 5, luận văn đề xuất hệ thống các câu hỏi đọc hiểu văn bản văn học theo yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù môn Tiếng Việt, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học phân môn Tập đọc nói riêng và môn Tiếng Việt nói chung.
653|aVăn học
653|aĐọc hiểu
653|aTiếng Việt
653|aTiểu học
653|aLớp 5
653|aThiết kế
653|aPhương pháp dạy học
691|aGiáo dục học (Tiểu học)
70010|aTrần, Thị Hiền Lương|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): 108003718
890|a1|b0|c1|d23
911|aBùi Lan Anh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 108003718 Kho Luận văn 372.4 Đ108U Luận án, luận văn 1